Karncalarn Hayat ve Muhteem Yaam ekilleri

Dnyada en fazla bulunan canl tr karncalardr. Gnmzde yaklak olarak 12 Bin karnca tr tespit edilmitir. Karncalar insanlara oranla yaklak 20 milyon kat daha fazladr. Karnca bir bcek trdr. Yaay tarz ise ok ilgintir. Birbirleriyle dayanma iinde olan karncalar rgtlenerek topluluklar halinde yaamaktadr. Bu rgtlenme ok gelimitir. Karncalar koloniler kurmutur. Karncalar ihityac olan besinleri retir ve depolar. Bu ilemleri yaparken dier yandan yavrularn d tehlikelere kar korur ve kolonilerine dier canllar tarafndan gelebilicek saldrya kar hazr bulunurlar. Kolonilerine zarar vermek isteyen canllara kar savarlar.


Karncalar dnya zerinde hemen hemen her blgede bulunmaktadr. Bunun nedeni vcut yaplarnn her trl ekosisteme uygun olmasdr. Antartika ile birlikte baz canl trlerinin az bulunduu blgelerde karncalarn kendine zg trleri bulunmaktadr. Karncalarn dirsekli bir yaps vardr. Ayrca ba ksmnda antenleri bulunmaktadr.Bu zellikleri sayesinde dier bcek trlerinde daha kolay bir ekilde ayrt edilebilmektedir.Dnyann en alkan canllarndan biridir.


Karnca kolonilerinden biraz bahsedecek olursak;
Koloniler arasnda belli bir grev dalm bulunmaktadr. Kolonilerin bazlar tarmla urarken, bazlar ise hayvanlarla ilgilenip onlar yetitirebilmektedir. Bu ve benzeri ekilde koloniler arasnda i blm yaplmaktadr.Bu yaplan i blmyle birlikte karncalarda uzmanlama artmaktadr. Yani ksa bir sre sonra belli bir alanda uzmanlam karnca topluluklar ortaya kmaktadr.


Karncalar kendileri iin ideal olan bu sistemi milyonlarca yl ncesinden bulmulardr. Bu sistemde karncalar aras rekabet diye bir ey yoktur. Herkes uzmanlat iini en iyi bir ekilde yerine getirmektedir. Kolonilerin milyonlarca yesi bulunabilmektedir. Buna ramen sosyal dzenlerinde herhangi bir aksaklk olmamaktadr. Koloniler aras dayanmayla birlikte herkes bu sistemden faydalanmaktadr. Karncalarn bu sistemini bir ok bilim adam , filozof incelemi ancak insanlara uyarlayamamtr. nk insanlar kiisel kar, rgt karndan stn tutmutur.Bu ekilde olduu iin sosyo-ekonomik birliktelikler kalc bir huzur getirmemitir.


Bu koloni eklinde meydana gelen rgtlenmenin nasl meydana getirildii insanlar tarafndan yzyllarca aratrlmtr. Karncalar bundan 80 milyon yl nce bir yaban ars trnden meydana gelmilerdir. Meydana geldikten yaklak 15 milyon yl sonra kendi aralarnda birliktelik ve rgtlenme hareketini balatmlardr. Bu sosyalleme sreci tamamen karncalarn kendi istekleriyle gelimitir.


Evrimcilerin Karncalara Bak As
Bilindii gibi karncalar sosyal varlklardr. Evrimciler karncalarn rgtlenmi olmasna anlam verememektedir. Birbirleriyle dayanma iinde olan karncalar evrim teorisinde hayretle karlanmaktadr. nk evrimcilere gre; canllar hayatlarn devam ettirmek iin birbirleriyle mcadele iindedirler. Her birey sadece kendisi ve yavrularn dnr.Dier canllarla ise mcadele iinde bulunarak yaam sava verir. te bu aklama karncalarn yaay tarzna tamamen aykr dmektedir.Bu yzden evrimciler� karncalar aklamada yetersiz kalmtr.

Tm bcek trleri hayatlarn yiyecek bulmaya adamlardr. Yiyecekleri bulurlar ve yerler sonra karnlar tekrar acktnda yine yiyecek aramaya karlar. Karlaabilecekleri tehlikelerden uzak durmaya alrlar.Ancak karncalar bu ekilde bireysel olmadklar grlmektedir. Karncalarda ben duygusundan nce biz duygusu vardr.


Karncalarn Yaam ekli Ve rgtlenmesi
Karncalar koloniler eklinde yaamaktadr. Bu yaam ekli i blmn beraberinde getirmitir. blmyle birlikte ise uzmanlama meydana gelmitir. Karncalarda zengin, yoksul kavram yoktur.Rekabet ya da iktidar mcadelesi bulunmamaktadr. Bu ise ancak, ileri rgtlenme ile meydana getirilebilir.


Baz karnca kolonileri inanlmaz bir yapya sahiptir. ok geni ve byk koloniler bulunmaktadr.Buralarda kusursuz dzen hibir aksamaya uramamaktadr.


Formica Yesensis karncalarnn kurduu koloniler dnyann en byk kolonilerinden saylr. Bu kolonideki karncalar yaklak 3 km2 alanda birbirinden ayr olmayan 45 bin yuvada yaar. Yaklak 1 Milyon kralie ve 300 Milyon ii ar bu kolonide yaamaktadr.Koloni iinde ise rgtlenme st dzeydedir. Herkes yapmas gerekeni en iyi ekilde gerekletirmektedir.


Karncalarn sosyal dzeninde bir bekiye ihtiya duyulmamaktadr. Aslnda kralie karncalar kolonilerin hakimleri olarak grlmesi yanltr. nk onlarn tek grevi soyu devam ettirmektedir.Bundan dolay aralarnda bir lider olduunu sylemek yanltr. Aralarnda bir ynetici grup olmamasna ramen grevlerini kusursuz yapmalar muhteem bir olaydr. Kendi yaammza bakacak olursak, bizler topluluk haline geldiimizde mutlaka bir lidere ihtiya duyarz.Lider olmad taktirde dzen kurmakta zorlanrz. Bunun en gzel rnei lkeler ve ynetili tarzdr.Karncalarda Kast Sistemi Ve Kolonilerin Blmleri
Karncalar kendi aralarnda kurduklar kast sistemine ballk gstermektedir. Karncalarn birlikte yaamasyla birlikte kurmu olduklar koloniler 3 merkezi blmden olumaktadr.


Birinci blmde;
remeyi salayan kralie karncalar ve erkekler bulunmaktadr. Birden fazla kralie ayn kast da bulunabilmektedir.Bu kralielerin asl grevi remeyi salamak ve kast iindeki karncalarn saysn arttrmaktr. Fiziksel yap olarak dier karncalara gre daha gelimitir. Erkeklerin ise grevi kralie arlarn remesi iin dlleme grevini yerine getirmektir.Ancak bu erkeklerin ilgin bir zellii vardr.Neredeyse tamam kralieleri dlledikten sonra lmektedir.


kinci Blmde;
Asker karncalar bulunmaktadr. Bu karncalarn grevi kolonileri dardan gelebilecek tehlikelere kar korumaktr. Ayrca bu askerler, karncalar iin yeni yaam yerleri bakmaktadrlar. En gvenli yerleri aratrmaktadrlar.Askerlerin bir dier grevi ise avlanmadr. Karncalarn ihtiyac olacak� besinleri avlarlar. Kendi aralarnda i blmne gitmilerdir.Bir blm dmanla savarken, bir blm avlanmaktadr.nc Blmde;
i karncalar bulunmaktadr. Bu karncalarn hepsi diidir. Ana karncalar ve yavrular beslenmektedir.iler alan karncalardr.Yuvalarn iinde grm olduumuz koridorlar ii karncalar tarafndan yaplmaktadr.Ayrca ii karncalar yiyecek aramaktadr.Bulduklar yiyecekleri tayarak yuvalarna getirmektedir.Karnca yuvalarnn temizlii de ii karncalardan sorulmaktadr.i karncalar arasnda i blmleri yapmtr.Temizlik ileriyle uraan karncalari besin arayan karncalar, yuva ina eden karnlar ve benzeri rnek rnek olarak verilebilir.


Karncalar bu kolonide kendilerine den grevi yerine getirmektedir.Bu ekilde kolonilerde her ey uyum iinde gitmektedir.Bylece kolonilerde devamllk salanm olmaktadr.