Cennete Yalnzca Mminler Gireceklerdir.
te btn bu hkmler, ALLAH'n koyduu hkmler ve izdii snrlardr. Kim ALLAH'a ve Peygamberine itat ederse ALLAH onu altlarndan rmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebed olarak kalacaklardr. te byk kurtulu budur. (Nisa Suresi 13)

Muhacir ve Ensar'dan slm'a ilk nce girenlerin bata gelenleri ve iyi amellerle onlarn ardnca gidenler var ya, ite ALLAH onlardan raz oldu, onlar da ALLAH'dan raz oldular ve onlara, altlarnda rmaklar akan cennetler hazrlad ki, ilerinde ebedi kalacaklar. te byk ve muhteem kurtulu budur. (Tevbe Suresi 100)

man edip salih ameller ileyenler, ite yleleri de cennet ehlidirler ve orada ebed kalcdrlar. (Bakara Suresi 82)

ALLAHtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pnarlarn bandadrlar. (Hicr Suresi 45)

ALLAH mmin erkeklere ve mmin kadnlara, altlarndan rmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardr. Hem de Adn cennetlerinde ho meskenler vaad etmitir. ALLAH'n rzas ise hepsinden byktr. te asl byk kurtulu da budur. (Tevbe Suresi 72)

ALLAH, mminlerden, canlarn ve mallarn, kendilerine cennet vermek zere satn almtr: ALLAH yolunda arpacaklar da ldrecekler ve ldrlecekler. Bu, Tevrat'ta da, ncil'de de Kur'n'da da ALLAH'n kendi zerine yklendii bir ahittir. ALLAH'dan ziyade ahdine riayet edecek kim vardr? O halde yaptnz al-veri ahdinden dolay size mjdeler olsun! Ve ite o byk kurtulu budur. (Tevbe Suresi 111)