Gizli ate, kabala ve simya

Tuz, Satrn, Cinsel Vecit ve Ruhsal Saadet"Kalbin etrafnda dolanm ylan Admdr!"Tuz bilgelik ve renim sembolldr ve kuyruunu sran, snrllk sembol Byk Ylan Ouroboros ile ilgilidir. Bu balamda dnyayla yakn bir ilikisi olduu gibi ayn zamanda btn maddi yaratlla ve hilik veya Sonsuzluun snrnda olan eylerle de ilgilidir. Bir 15. asr elyazmasnda ylan iki renkten olumutur, krmz ve yeil. Krmz dta ve yeil itedir. Yeil, Doann ve Vens'n sembol almann balangcdr. Krmz, Felsefe Tan ve Marsn rengi almann sonudur.Sapiens dominabitur astris (Bilgeli olanlar yldzlara hakim olacaktr). imizdeki astrolojik dengesizlikleri dzelttike (psiik merkezler veya akralar), dmzdaki astrolojik artlarn bize kar daha az negatif etkileri olur. "Yldz" gleri zerinde hakimiyet kurarz ve "istediimiz zaman mabedimizde gnein parlamasn salayabiliriz".17. yzylda Jakob Boehme'nin rencisi Gichtel kozmik spiral veya "Doa Tekerlii" insan bedenine koydu. J.G Gichtel'in 1898 ylnda yaynlanan Theosophica Practica'da Satrn ta, jpiter aln, Mars boyun, etrafnda ylan dolanm Gne de kalp, karacier vens, Merkr dalak ve Ay cinsel organlardr. Dikkatimizi eken ylanl kalptir. Buraya ayrca Ate Elementini yerletirir.Msrl inisiyelerine ayrca skarab (bok bcei) denilirdi nk kendi yenilemelerinin yumurtalarn iterek yuvarlyorlard.Dennings ve Philip'in Majikal Felsefe'nin 3. cildinde aln blgesi Orta Stun almasnda (Bu eserde ona verilen ad "Kalelerin Uyarlmas" (1. Forml) ve her merkezde imgelenen renkler deimektedir. En sonunda da Kads'n ykselen ift ylan da verilmitir. Aln Satrn'e addedilmitir ve Yesod merkezini dengeledii ve Aurum Solis ve Altn afak Cemiyetlerinin verdii dier merkezlere g katt da yazlmaktadr.Simyasal olarak Tuz, Elemental Toprak ve Elemental Suyun (Assiah ve Yetzirah) birleiminden meydana gelir, Gizli Ate Tuz'da (maddi beden) "sakldr" ve aa kmak isteyen bilinalt, igdsel gleri simgeler. Bazen kontrolsz ve zayf bir ekilde aa ktnda "Cehennem Atei" de denilir, arndrc etkileriyle rencinin bedeni be psiik yapsnda nemli ykm gerekletirebilir. Bu bazen lmden sonra isel yenilenme yaam insanlar tarafndan yanllkla "Araf veya Cehennem" sanlan 31. Yol veya Ate yolunda aka grlr. Bu Yol ayrca ruhsal rehberlik ve evrim sembolleri in harfi ve Merkr'n ynetimi altndadr. Notarikon ile ilgilenenler iin in'in saysal deeri 300 ayn zamanda brani deyim "Canl Tanr'nn Ruhu" ile ayndr."Geri tvbe iin su ile ben sizi vaftiz ediyorum; fakat benden sonra gelen, benden daha kudretlidir; onun arklarn tamaa ben layk deilim; o sizi Ruhlkuds ile ve ate ile vaftiz edecektir." Matta 3:11in harfi sk sk meditasyonda bir lahi Ik, Yaam, Ak veya varlk sembol olarak kullanlr. Ban zerinde tam taca dedii imgelenir sonradan ban iinde imgelenir (nk Yaratl Kitab Sefer Yetzirah'ta akl ve sinir sistemiyle ilgilidir), sonra da kalbe inip oradan uzanarak meditatr bir alev denizinde sarar. alev eklinde Yod harfi veya diller ierdii iin, bazen kutsal ruhun iniindeki alevli diller ve eitli lem kavramlarna badatrlr.Bu konuda birka dini yorum yapmak mmkndr: rnein Vaftizci Yuhanna'nn tvbe ve Yetzirah'n Su dnyasna giri inisiyasyonu verirken, sa'nn Ruhun Ateine veya tam statlk mertebesine inisiyasyon verdii gr savunulmutur. Dier bir yoruma gre, Vaftizci Yuhanna Su Yolu olan 29. Yoluna dek inisiyasyon veriyordu ve dier yandan sa havarilerine daha zor ve engebeli Ate Yolu veya 31. Yolun inisiyasyonunu veriyordu. Bunlardan hibiri kesin bir yant deildir, sadece kutsal metinleri inisiyatik uygulamalar erevesinde anlamann Kabalistik bir abasdr. Ama Kutsal Ruh veya Ruhlkuds kavram daha bilgilendiricidir. Bu terim Yahudiler tarafndan Babil esareti srasndan uyarland ve Yahudi mistik inanlara Faris (ranl) ve Keldani etkileri gstermektedir.Kutsal Ruh (Ruach Elohim) terimin kkeni Zend Avesta'dandr ve asl Spenta Mainyu, veya Kutsal (Yaratc) Ruhtur. Esas kaynakta yaratc g aka belirtilmemise de ima edilir, ancak Yahudi ve Hristiyan geleneklerden modern dillere evrildiinde bu anlamn kaybolduu grlr. Spenta Mainyu arndrc ve yenileyici bir enerji ve zekadr ve kozmik topluluk olarak emrinde alt veya yedi zeka vardr.Spenta Mainyu, Ahura Mazda'nn (Ulvi Zeka, Tanr) kendini gerekletirme kalitesi veya faaliyetidir; Evrenin yaratl ve evrimine yol aan kendiliinden reten enerjidir. Spenta Mainyu dinamiktir ve yaratl devaml bir sretir. Zerdt iin kutsallk ayn zamanda bolluk, bereket ve salk anlamna gelir. Spenta Mainyu evrende bereket ve gelime prensibini temsil eder." (F. Mehr, sayfa29)Bu g ve varlklar, anlam "kutsal g kelimesi" olan Mathrem, veya Mathra'y ierir. Bu da Hintistan'da mantra ve Orta Dou ve Msr'da "G Kelimesi" uygulamalarnn temelidir. Ayn YHVH'in btn brani Kutsal simlerin kayna olduu gibi, Mathrem, veya Mathra'y btn dier mantralarn kaynakland mutlak bir mantra olduu inanlr. Bundan sz ettik nk ran ve Babil'de sonradan yar bamsz olarak geliecek olan Dou ve Bat ezoterik uygulamalar bir btn eklinde grmek mmkndr. Bir bakma bugn bildiimiz ekilde yoga, kabala, simya ve majinin esas ortak menei olduu sylenebilir. O zamanki sanat ve mimari Yahudi ve Msr geleneklerdekini yakn kanatl varlklar, gezegensel emalar ve Hayat Aacnn ve dolanm iki ylan motifinin erken varyasyonlarn gsterir.Kozmik Ate geni"Baarl stat, Byk almann malzeme bilgisiyle donanm olmal; ayrca inan, sessizlik, kalp safl ve dua evkiyle dolu olmaldr. Tepesinde Felsefi Civann hiyeroglifi bulunan kapdan getikten sonra Byk alma'nn esas operasyonlarn - kalsinleme, zndrme, arndrma, Hermes'in kapal iesine koyma, ieyi Athanor'a (frn) aktarma, phtlamak, rme, kapatma, oaltma ve projeksiyon; ve Felsefe ta Petra Philosophalis'e ulatnda bile onun grkemli bir ejderhann rehinde olduunu grr."Amphitheatrum sapientiae aeternae, Heinrich KhunrathSimya yazmalarnda Satrn, Cvaya ilintilidir ve onunla ayn belirsiz cinsiyet veya adrojenlie sahip olup Mercurius senex adn alr.Tifaret'te geometrik sembol su ve atein ii ie genleri veya Davud Yldzdr. Hayat Aacnn gezegensel Sefirot(lar)'a (Satrn'i boyundaki Daat'a kaydrp) balanmak iin bu yldz genilettiimizde (ucu aa bakan) Su geni Mars, Jpiter ve Ay krelerini birletirir. Ate geni Satrn, Vens ve Merkr birletirir.Orobouros kendisini kstlayan (Satrn) kozmik enerji olduu gibi, Vens de bir prizmann gnein n bld gibi kendisini yaamda (bitkisel zellii) oaltan yaratc gtr. Merkr birok adan aynen Satrn gibi androjendir (ift cinsiyetli) ve yaratln ateini kontrol edip Felsefe Tann yaratlnda ynlendirir. Merkr Kads veya iki ylann doland kanatl asay tutar. Kanatlar yceltmeyi ve ylanlar yaratln temel glerini simgeler. genelde yedi olarak gsterilen birbirlerini kesitii noktalarda renk tayfn renklerini ve beyaz (Vens) gsteren psiik merkezler vardr. emann ortasnda irtibat kurmaya umabileceimiz yaratl birletiren, canlandran ve ahenkletiren kozmik yaratc g gne vardr. O merkezidir ve btn dier gezegenler, psiik merkezler veya Kozmik enerji trlerini denetler ve kontrol eder.Gnein ateiyle irtibat kurmakla, dier psiik merkezlerinin atelerini (Vens araclyla) aabiliriz ve Satrn'n kstlayc ve aydnlatc enerjisini Akl veya Merkr gleriyle daha kolay ynetebiliriz.zellikle Vens ve Merkr olmak zere, gezegenlerin bu ok ynl zelliklerini anlamak iin Tiparete dek Yol almalar yapmak nemlidir. Aada vereceimiz teknikleri uygulamak iin bunlar art deilse de, teorik taraf anlamak iin yararldr.Ancak, yine de Krelerin birbirlerine ilikilerini anlamak iin aadaki fikri temel alarak bir dizi meditasyona balayabiliriz:Vens bitkisel ve bilinalt tarznda yenileyici, duyusal ve aktif yaam gcdr. Is, k ve duyguya tepki verir. ni yolunda Vens Gne'in nlarn renk tayfnn birok farkl ynne blmektedir, bu ekilde elle alsak oulluk ve birlik arasndaki ilikiyi, psiik merkezleri ve gezegenleri ve zgn doalarn daha iyi anlayabiliriz. Ykseli yolunda Vens gerek gezegensel, gerekse de kiisel (psiik merkezleri) halen ok renkli olsa da farkl enerjileri tekrar birletirir ve onlar tek bir gce ahenkletirip Gnee saf k olarak geri dnmesini salar."Bu Felsefe Ta byyen yeil eylerde geliir. eylerin yeerip byd Yeil'in tekrar eski doasna indirgendiinde, gizli bilimimizin yolunda rtlmelidir." Splendor solis, TrismosinFelsefe Ta doann yeermesiyle (Netzah) yaplr ve kaynana (Tifaret) rme yoluyla dnmektedir (Tarot'ta lm Kart ve bal olduu Netzah-Tiparet yolu, Nun).Merkr Vens'n ayrma hareketinin yayd deiik enerjilere ekil ve anlam verir ve onlar Kads'n (Hermes'in ift ylanl asas, ayrca tp sembolnde kullanlr) simgeledii temel gler olarak yeniden birletirir. Merkr Ruhun Psychopomp'u veya Rehberidir ve Vens'n temsil ettii gleri ynlendirir. Hem vens ve Merkr Kabalistik Aacnn iki Stunun dibinde bulunduklar iin fiziksel, astral ve mental alemlere eriip deerlendirirler ve bir dereceye kadar n de etkileyebiliriler. ni yolunda Merkr beden, akl veya ruh iin form ve yaplar yaratr. Ykseli yolunda Merkr derslerini unutturmadan formun snrlarndan kurtulmamz salar.Ylan ilkel g veya enerjidir. Ate ve su yaratln iki prensibidir ve hava ve toprak onlar takip eder. Ylan derisini brakp deitirdii iin yeni hayat ve yenilemenin sembol olarak grlr. Ayn zamanda tehlikeli ve ldrcdr ve su kaynaklarnda ve llerde "koruyucu" beki rolnde de grlr. zerinde kontrol ve hakimiyet salandnda gl ve ldrc, ama ayn zamanda yaratla temel ve belki de yaratln geldii yenileyici bir gce hakim olunmu saylr.Gizli Ate direkt olarak insanlkta cinsellikle ilintilidir (temel yaratc gler). Burada "vecit", "esrime" ve erotik drt arasndaki iliki aka grlr ve yaanabilir. Bir sr "seks yoga" ve seks maji uygulamalarnn tremesi bunu bir yerde doruluyor. Ancak insanlkta cinsel arzu, onun temel drts ve evrimsel gc olarak hareket eder. Ayrca, mistik deneyimin biyolojik kkenleri olduu da nerilmitir. En temel zevk olan cinsellii gz ard etmekle bir seviyede vecitsel birleimi de reddetmi oluyoruz. Bu "kk lm" veya petite morte, kendimizi brakp ilahi hilik halini yaayacamz "byk lm"n bir ncsdr.Mistik deneyimlere kar doutan gelen drtmze bal cinsel g, ayrca beeri tekaml ve ynlendirildiimiz nceden belirlenmi bir nokta veya hal ile ilgilidir.Bu nemli bir noktadr, nk neredeyse btn Bat toplumlarda psikolojik rahatszlklar cinsel bask ve obsesyon etrafnda odaklanmtr.Fiziksel bedende Can Enerjisinin uygun arndrlmas yaplmadan Gizli Atein zgr bir ekilde veya ncekinden daha fazla gle ak salanrsa, psiik beceriler, dahilik ve dier ben tesi haller veya sadece farkl uur halleri yerine, ar fiziksel rahatszlk gibi gzken ama olas olarak izofreni veya psikoz eklinde psikolojik hastalklarla sonulanabilir.Orgon Terapi'nin ortaya karan Wilhelm Reich'a gre, btn zihinsel-duygusal rahatszlklarmz fiziksel bedenlerimizde apalanmtr, ve bu apalar pranayama'ya biraz benzer nefes altrmalar ile aa karlabilir. Beden simyann Tuzu olduuna gre ve "Su Elementi" araclyla eriebilir bilinalt unsurlardan ksmen meydana geldii iin, btn duygusal ve fiziksel deneyimlerimiz fiziksel bedende silinmeyecek bir ekilde depolanr, ilitirilir veya kayt edilir. Eer bu bloklar veya duygusal ve fiziksel travma enerji odaklanmalar (Can Enerjisi ile yapl) Gizli Ate daha youn bir ekilde akmadan nce aa karlp bertaraf edilmezse, o zaman "Kundalini fenomenin" o szde negatif yan etkileri ortaya kar.Uyuturucu ve alkol suistimalleri ve cinsel arlklar durumu daha da ktletirirler, nk fiziksel bedeni ve astrala balantsn zayf drerek Gizli Atei aa karrlar ve eterik altyapya hasar vererek sonunda enerji bloklar azaltacana, akl ve beden tamir etmeye alrken enerji bloklarn yaratrlar.Uyuturucu suistimal tarafndan hasar gren bir sinir sistemi Gizli Atein berrak, temiz ve gl ifadesi iin dengesiz bir ara yapmaktadr. Sinir sistemimizle (Yesod-ay altnda) hem fiziksel dnya, hem de i dnyamzla irtibat kurarz. Bedeni (Malkut) Akl-entelekt (Hod) ve igdsel, yaratc ve duyusal drtler (Netzah) ile ilikilendirir. Eer hasar grrse benliimizin bu psiko-fiziksel-ruhsal taraflarna tam, yaratc ve verimli iliki kurmas tehlikeye der. Eer hasar grrse bu enkarnasyonda Kutsal Koruyucu Meleimize (Yksek Benlik) en direkt ve en nemli bamz ve Gizli Atei (Tifaret araclyla) aa karma olaslmz tehdit altndadr."Bu harikalar yaratan ayn zamanda bir ta olmayan, her insanda var olan ve yerinde her zaman bulabilen bu Felsefe Tann Byk Srrn (Grand Arcanum) akladmda dinleyin... Ona bir taa benzedii iin deil, sadece sabit zelliinden dolay ta denilir, atein etkisine kar koymada herhangi bir ta kadar baarldr... Eer zellii ruhsaldr desek, doru olur. Eer onu somut olarak ifade etsek, bu da doru olur, nk ince, nfuz eden, yceltilmi ruhsal altndr. Yaratlm eylerin en asilidir... o bir ruh veya mkemmellik timsalidir.A Short Guide to the Celestial Ruby, (Semavi Yakut'a Ksa bir Klavuz) Philethes.

Ejderhay Azat Etme

Gizli Atein tam ve ahenkli ilevi psiik anatomimizi bloklardan arndrmak iin gerekli sre belli deildir. Denilir ki bunun iin en ileri yogiler bile en az yl zel almalar gerekir. Bu tr talim ok zel ve denetimli artlar altnda olduu iin, tahmin edilebilir ki modern bir Batl iin bu srenin daha da uzun olmas ve daha ok i analiz ve danm gerekir, nk genelde Bat okltist, ister Kabalist veya simyager olsun, veya her ikisi, zamannn ounu yalnz veya en fazlas arada bir kk gruplarda alr.Baz yoga ve Kabala ekolleri ve baz Sufi almalar kalbi bireysel evrenin merkezi olarak ve psiik merkezlerinin en nemlisi olarak grrler. Kalbi aarak gl bir sezgisellik oluumuyla birlikte sel stadmzla veya dier bir deyile Kutsal Koruyucu meleimiz (haberci) ile irtibat kurarz. Bu ban tesine ylann ykseliinden sonra, Ylan Dili'nin en son konaklama yeridir. Boehme ve Hermetik tasvirlerin gsterdii gibi "Ylanla Sarl Kalp" mistiklerin erimeye altklar idealdir.