Bilim insanlar bizi yllardr, antibiyotiklerin ar kullanmnn direnli bakteri geliimine yol ap, enfeksiyonlarla ba etmenin zorlaacana dair uyaryor.
Amerikan Hastalk Kontrol ve Korunma Merkezi, antibiyotie direnli bakterilerin 23.000 kiinin lmne ve iki milyon hastala sebep olduunu tahmin ediyor. Her ne kadar, ar antibiyotik kullanmn alerjilerle birlikte dnmesek de, bu aratrma belki de dnmemiz gerektiini gsteriyor.
Alerjiler her geen gn artyor

Son 25-30 yl ierisinde immnologlar ve alerji uzmanlar, alerji grlme sklnda youn bir art olduuna iaret ediyor.
Bu konuda balca kurululardan The American Academy of Asthma, Allergy and Immunology, dnya genelinde okul andaki ocuklarn %40 ila 50sinin bir veya daha fazla alerjene duyarl olduunu bildiriyor. Bunlardan en sk grlenler; %10-17 orannda egzama gibi cilt alerjileri, yaklak %10u astm veya rinit gibi solunum yolu alerjileri ve %8 civarnda bata fstk olmak zere gda alerjileri. Bu yalnzca Amerikada yaanmyor, dier endstriyellemi lkelerde benzer bir de art grlyor.
Alerjilerdeki bu art, zellikle ocuklarda souk algnl veya boaz ars gibi viral enfeksiyonlarda yaygn ekilde kullanlan antibiyotiklerin artyla paralellik gsteriyor. Son almalar bunlarn balantl olabileceini gsteriyor.
Antibiyotikler barsak florasn bozabilir

Peki, neden zararl bakterilerle savamak iin kullandmz antibiyotikler bizi alerjilere daha yatkn hale getirsin? Bunun nedeni, antibiyotiklerin enfeksiyonlarla savarken, barsak floras dediimiz, sindirim sisteminde yaayan normal bakterileri de ldryor olmas.
Barsak bakterileri ile immn sistem hcrelerinin doal dengesi arasndaki iliki immn cevaplarn gelitirilmesinde nemli bir rol oynuyor. Bu etkileim olmadnda, immn sistem tanmlayamad gda bileenleri veya toz paracklar gibi yabanc maddelere uygun olmayan cevaplar veriyor. Bu da, lmcl olabilecek alerjilere yol aabiliyor.
Mikroplara erken yata maruz kalmak, immn sistemin yeterince gelimesi iin gerekli. Mikroplar azaltmak kendimizi temizlenmi hissettirse de, bu durum immn sistemlerimiz iin iyi olmayabilir.
Daha ok mikrop daha az alerji mi demek?

Avrupada yaplan bir aratrma; krsal alanda byyen ocuklarn, ehirlerde yetienlere gre, barsak florasnn ok daha geni olduunu ve bu ocuklarda alerji ve astm grlme sklnn %70e kadar azaldn gsteriyor. Bunun sebebi, eitli mikroplara maruziyetin, immn sistemimizin dengeli olgunlamasn salayp, uygunsuz immn cevaplar nlemeye katk salyor olmas.
ocuklarmz enfeksiyonlardan korumaya alrken, belki de lmcl olabilecek alerji ve astm gelitirmelerine yol ayor olabiliriz. rnein, 2005te gerekletirilen bir almada 4-6 aylkken antibiyotiklere maruz kalan ocuklarn alerji gelitirme riskinin 1.3 ila 1.5 kat artt bulunmu. Ayrca antibiyotik kullanm sonucu bakteriyel eitlilii dk olan ocuklarda egzama grlme riskinin artt gsterilmi. stelik sadece ocuklarn deil, annelerinin kulland antibiyotikler de neden olabiliyor.
The Copenhagen Prospective Study on Asthma in Childhood Cohort isimli kapsaml ve uzun sreli alma; Danimarkada, gebelikleri boyunca antibiyotik kullanm olan astm hastas annelerden doan ocuklarn, anneleri antibiyotik kullanamayanlara gre neredeyse iki kat daha fazla astm gelitirdiini gsteriyor.
Antibiyotikler neden ar kullanlyor?

Hem doktorlar hem de hastalar ar antibiyotik kullanmnn byk problemlere yol aabileceini biliyor ve grnene gre, sadece az sayda denebilecek doktor halen ar miktarda antibiyotik reetelemeye devam ediyor. Yakn zamanda doktor reeteleri zerine yaplan bir alma; deerlendirilen doktorlarn %10unun, st solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarnn %95ine antibiyotik verdiini gsteriyor.
Salk profesyonelleri, sadece antibiyotik direnci konusunda deil; hastalarna ve ayn zamanda onlarn ocuklarna baka salk sorunlar amak konusunda da dikkatli olmallar. Ebeveynler de, kendilerinin veya ocuklarnn, ounlukla virs kaynakl olup antibiyotie cevap vermeyen souk algnl veya boaz ars gibi yaygn rahatszlklarnn tedavisi iin doktorlarndan antibiyotik talep ederken bir kez daha dnmeliler.
Yeni antibiyotikler gelitirirken ar kullanm da gz nnde bulundurmalyz

Direnli bakteriler giderek byyen bir problem haline gelmiken, aresizce yeni antibiyotikler gelitirmeye alyoruz. Yeni bir antibiyotiin gelitirme sreci 10 yla yakn bir zaman alyor ve ila firmalar bu alan bir sredir ihmal etmi durumdalar.
Amerikan Kongresi de yakn zamanda ar antibiyotik kullanmnn majr bir problem olduunu beyan etti. Bu kapsamda yeni antibiyotikleri kullanan hastanelere deme tevikleri sunulmas da yer alyor. Ancak bu yaklam, direnli bakterilere kar son silahlarmz olan yeni antibiyotiklerin kullanmnn artmasna yol ayor. stelik, sadece diren geliiminin artmasna deil, daha fazla bireyin alerji gelitirmesine de yol aacak demek. Kongrenin, yeni antibiyotik almalarn desteklemenin yan sra, ar antibiyotik kullanmnn esas nedenlerini zmeyi de hedeflemesi gerekiyor. Bylece diren geliimi nlenirken, artan alerjilerin geliimi de nleyecektir.