Dinimizde burlarn yeri var mdr?

Szlkte kale, kule, hisar mnlarna gelen bur kelimesi, astronomi dilinde, gne sisteminde yer alan on iki takm yldznn her birisine verilen addan ibrettir. oulu burctur.
Buruc, ayn zamanda Kurnn 85. sresinin de addr. Bu sre, gkyznn burlarna yeminle balad iin Burc Sresi adn almtr. fde ilk yette geer. Mns yledir: Yemin olsun burlarla dolu gkyzne.1
Dnimizde burlarn yeri, astronomi ilminin konusunu tekil edecek derecede vardr. Astronomi ilmi bu konuda derinleebilir. Aratrmalarn ilerletebilir ve bu yldzlarla ilgili bir ok bilinmeyeni ortaya karabilir. Teleskop ve sir uzay inceleme aralarndan istifade edebilir. Bu yollar aktr. Nitekim, NASAnn ve sir uzay merkezlerinin yapt i bundan ibrettir. Netice olarak, konu genel itibaryla pozitif bilimlerin, zel olarak da astronomi ilminin konusu olduka slmiyete ters dmez.
Fakat konuyla astroloji denilen, gk bilgilerini fal alanna ekerek kullanan fal-bilim (!) de ilgileniyor. Her ne kadar insanolu astrolojiye, yani yldz falyla ilgilenen bu zel alana bilim ss vermeye alsa da, bunun pozitif bilimlerden uzak, yldz ve galaksi hareketlerine dayal olarak yaplan muhtelif kiilik ve karakter yorumlamalarndan ibret bir dal olduu aktr. Bu yorum dal (bilgi dal veya bilim dal deil), yldzlarn, galaksilerin, takm yldzlarnn veya gezegenlerin hareketleriyle insan kiilii, insan karakteri ve insan davranlar arasnda iliki kuruyor, insann doumunun veya nemli olaylarn meydana geli tarihine gre insanlar gruplara ayryor. nsanlarn karakter yaplarn doum tarihlerine gre zmeye alyor. Bu yorum dalna eskiler yldz falcl mnsnda mneccimlik diyorlard.
Byle ispattan, delilden ve burhandan, yani pozitiflikten uzak yorumlamalar slmiyetin onaylamasn beklemek bile doru deildir. Yaplan yorumlar sadece yapanlar balar. Yorumun yanllnn sorumlusu kiinin kendisidir. Nitekim kiinin karakter yapsn dorudan Allaha vermek gibi bir Tevhid inanc dururken; bu yapy Allahn elinden alp yldzlarn bir takm hareketleriyle ilikilendirilecek biimde doum tarihlerine vermek, Tevhid inancyla da, pozitif gereklerle de badamaz.
Tevhid inancna gre kiiyi karakteriyle birlikte yaratan Allahtr. Kiinin, sahip olduu karakteri erevesinde terbiye edicisi de Allahtr. Allah kullarn dorudan terbiye ettii gibi, din gndererek kullarnn irdesine kap amak sretiyle de terbiye eder. nsan davranlarn sahip olduklar karakterler iinde eiterek dizginleyen messese dindir. Neticede kul, karakteri nasl olursa olsun, terbiye edilmeye hazr bir potansiyel hviyetindedir.
Oysa yldz falclnda doum tarihine gre kiiye sabitlenen karakter, eitilir olmaktan uzaktr. Kiiye doum tarihine gre bir karakter bieceksiniz ve onu bu biilmi karaktere gre yarglayacaksnz, ona buna gre davranacaksnz. Mesel, eer mneccim (yldz falcs) hesabna gre kiiye ok alngan olduu sylenmise, artk kiiye alngan nazaryla baklacak, artk ona bu yaklamla davranlacaktr. Alngan olmasnn sebepleri aratrlmayacak. Kii eitime alnmayacak. Alngan deilse bile, bu ithamla kiinin kendisini alngan bilmesi gibi bir ucube ortaya kacaktr. Oysa alnganlk belirli llerde herkeste vardr. Eer birisinde fazla miktarda alnganlk varsa da, bu, doum tarihiyle ilgili bir olay olmad gibi, olumlu yaklamlarla ve eitimle kiinin bu yann dzeltmesi zor deildir. Oysa yldz falcl anlaynda bu abaya yer yoktur.
Kald ki, kiinin karakterini doum tarihine gre tespit etmenin pozitif bir deeri de yoktur. Konu pozitif bilimle ispatlanm deildir. Binlerce yldr insanolu bo yere yldz falclyla urayor. Konu hl burhana, delile ve ispata muhtatr. Konu hl zanna dayal yorumlamalardan ibrettir.
Risle-i Nr Kurna bal olarak ay, gnei, yldzlar, gk cisimlerini ve semvt bolca tefekkr shsna ekiyor; ama hibir zaman astroloji malzemelerini kullanarak ve burlara dayanarak gelecekle ilgili veya gayb yorumlara yer vermiyor. Hi phesiz, bu mnda burlarla ilgili yorumlara inanlmasn da onaylamyor. On Drdnc Lemada deinilen burlar, lm-i Ncumun tebht arasnda yer alan burlardan baka bir ey deildir.2
Netice olarak, eskiden ilm-i ncum olarak bilinen astronomi, bir ilimdir. Kurndan destek alr. Fakat, astronomi bilgilerini burlara dayal bir takm gayb haberler retmekte ve gelecek hesaplar yapmakta kullanmann, yani astroloji olarak bilinen falcln gereklii yoktur. Bu adan, Tevhd inanc da byle fiillere deer vermiyor.
Dipnotlar:
1- Buruc Sresi: 1
2- Lemalar, s. 96