ANESTEZDEN KORKMAYIN...


Anestezi Nedir ?


Anesteziyoloji, ncesi ve sonras da dahil olmak zere ameliyat sresince hastann ar duymamasn, konforunu ve yaplan giriime tahammlnsalamak zere gelitirilmi bir dizi tbbi uygulamay ieren bilim dalnn addr.
Anestezi uzman doktorunuz, Tp Fakltesi mezunu, bu dalda drt yllk uzmanlk eitimi alm olan, st dzey tp teknolojisini kullanabilen ve bu bilgi ve becerisi ile sizin ameliyat srecini gvenle geirerek salnza kavumanza olanak salayan kiidir.

Anestezi, kelime anlam olarak hissizlik, duyusuzluk demektir. Bundan dolay ameliyatlar hasta iin arsz ve hatrlanmayan ilemlerdir. Ancak gvenle ameliyat olabilmeniz iin duyunun ortadan kaldrlmas gerekli olmakla birlikte yeterli deildir. Ameliyat srasnda, solunum, dolam gibi yaamsal ilevleriniz de kontrol altnda tutulmaktadr daha da tesi anestezi doktorunuz sizin her bakmdan koruyucunuzdur.

Ameliyatlar yaklak 150 yldr anestezi ile yaplmaktadr ve ameliyat tekniklerinin gelimesi anesteziyolojideki gelimeler ile mmkn olmutur.

Anestezi doktorunuz ameliyat ncesi sizi muayene edip, yaplacak ameliyat iin en uygun anestezi yntemine sizinle birlikte karar verecektir.

Ka trl Anestezi vardr?


1. Genel Anestezi:

Eer hasta anestezi altnda tamamen uursuz ise buna Genel Anestezi denir. Genel anestezi iin pek ok ila kullanlr. Bunlar damara verilen ilalar olduu gibi, oksijen ile birlikte kullanlan gazlar da vardr. Her hastann zelliine gre gerekli ilalar seilir. Eskiden ok kullanlan ve anestezi ile zdelemi olan eter son yllarda kullanlmamaktadr; yerini ok daha iyi sonular veren modern tp teknolojisi ile gelitirilen baka ilalara brakmtr.

2. Blgesel Anestezi:

Vcudun bir ksmnn; ( kol, bacak, gs vs. ) ine yaplarak uyuturulmasna Blgesel Anestezi denilir. Bunun da spinal, epidural, sinir blou gibi eitleri vardr.

3. Lokal Anestezi:

Kk cerrahi giriimlerde sadece giriimin yapld ksm uyuturulur. Uyuturma ilemini ameliyat yapacak olan doktorunuz yapabilir, ancak yaamsal fonksiyonlarnzn takibi veya sakinletirilme gereksinimi doduunda anestezi doktorunuz yine yannzda olacaktr.

Anestezi doktorunuz ve siz


Genellikle anestezist alrken hasta, uyku halinde olduundan onun neler yaptn ve kendisine nasl yardm ettiini bilmez. Ameliyatn ncesi ve sonras da dahil olmak zere srekli yannzdadr.

Ameliyattan nce :

Sizin salk durumunuzu inceler. Sizi odanzda ziyaret edip, yapacaklarn anlatr ve sorularnz cevaplandrr.
Yaplmasn istedii muayene, tedavi ve bakm salk verir.
Anesteziden nce size gereken ilalar yaptrr.
Muayenelerin sonucuna ve hastalnza gre size en uygun anestezi yntemini seer.

Ameliyat sresince :


Ameliyatta ar duymamanz iin gerekli ilalar verir, kalbinizin ve akcierlerinizin dzenli almasn kontrol eder, bunlarn ve dier organlarnzn iyi bir ekilde almas iin gerekli tedavileri yapar, serum, kan ve dier ilalar verir.

Siz, ameliyatta anestezistinizin, cerrahn iini kolaylatrmak ve sizi yaatmak iin yapt btn bu ilerden habersizsinizdir !

Ameliyat boyunca anestezistiniz sizinle birliktedir ve sizin en yakn koruyucunuz, btn varlnzn bekisidir. Banzda anestezistiniz varken cerrahnz sizin bakmnzn emin ellerde olduunu bilerek, btn dikkatini kendi iine verir.

Ameliyattan sonra :


Anestezist sizi yalnz uyutmakla deil, ayn zamanda uyandrmakla da grevlidir. Onun dier nemli bir ii de ameliyatta aldnz ilalarn etkisinden kurtulmanz, ameliyattan sonra da ar duymamanz ve salkl kalmanz iin gerekli bakm ve tedavilerin hazrln yapmak ve bunlar uygulatmaktr.

Son yllarda ameliyat sonras arlar, sizin de kontrolnz altndaki bir yntem ile (hasta kontroll analjezi) anestezist tarafndan dindirilmektedir.

Btn bunlar, uygun artlar altnda, yeterli bilgi donanm olan kiilerce uygulanmakta olan anestezinin son derece gvenli ve ameliyat srecinde konforunuzu, daha da nemlisi, ameliyata tahammlnz salayacak bir uygulama olduunu gstermektedir.

Ameliyathane dndaki Anestezi Doktoru


Anesteziyoloji zannedildiinden daha geni kapsaml bir tp daldr. Gnmzde anestezi doktorlarnn ameliyathane dnda da pek ok ura alanlar vardr. Anestezi doktorunun diplomasnda Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman yazar. Animasyon, zellikle tatil kylerinde canlandrma anlamnda sk olarak kullanlan bir terimdir. Reanimasyon ise yeniden canlandrma anlamna gelir, yani herhangi bir nedenle yaam kesintiye uram hastalara temel ve ileri yaam destei uygulayarak, neden ortadan kalkncaya kadar hayatta kalmasn salamaya ynelik abalarn tmdr. Bu yaklam pek ok insan hayata dndren, Youn Bakm nitelerinin temelini oluturmutur. Youn Bakm niteleri ameliyattaki hastalarn youn bir biimde takip etme deneyimlerinden dolay anestezi uzman doktorlarn ynetimindedir.

Son yllarda modern tbbn ierisinde Algoloji Bilim Dal hzla gelimi ve bugnk konumuna gelmitir. Herkes yaamnn herhangi bir dneminde iddetli ardan yaknmtr. Bu yzden arnn gemii insanolu kadar eskidir. Gemite hastalk bulgusu olarak grlen ar - zellikle kronik ar artk bal bana bir hastalk olarak kabul edilmektedir. Hastalklara bal arlar, o hastaln tedavi edilmesi ile birlikte ortadan kalkabilmektedir. Ancak baz kronik ar sendromlar vardr ki nedeni belli deildir, bazen de neden ortadan kaldrlamaz, bu gibi durumlarda abalar sadece kiiye arsz bir yaam srdrmesini salamaya yneliktir. Ar Tedavi Merkezinde kronik arl hastalarn deerlendirilmesi, tanlarnn konulmas ve uygun tedavileri multidisipliner bir anlayla yaplmal, bilimsel temellere dayandrlarak oluturulan protokollerle tedaviler uygulanmaldr.

Anestezi uzman doktorlar ameliyat srasndaki ary ortadan kaldrmadaki deneyimleri nedeni ile bu alanda da aktif ve primer rol almaktadr. Gelitirilmi olan pek ok yntem ile ameliyat sonras akut arlarn kontrl, arsz doum ve dindirilemeyen kronik arlarn tedavisi mmkn olabilmektedir.

Kaynak: www.florence.com.tr