Hematopoetik Kk Hcre Nedir?

1-Kan (Hematopoetik) Kk Hcre Nedir?
Vcudunuzdaki kan hcrelerinin tm hematopoetik kk hcreler denen, gen (olgunlamam) hcrelerden oluur. (Hematopoetik szc kan oluturan anlamna gelir.) Her ne kadar bunlara genellikle kk hcreler denilse de bu hcreler klonlama ve dier eit aratrmalara konu olan embriyonik kk hcrelerle ayn deildir.
Tm kan hcrelerini ve immn sistem hcrelerini oluturan, multipotent zellikte hcrelerdir.
2-Kan Kk Hcresi Nerede retilir?
Kemik ilii kan hcrelerinin yapld sngerimsi dokudur. Kemiklerin merkezindeki bolukta bulunur. Yenidoanlarda tm kemiklerde aktif kemik ilii vardr. Birey gen erikinlie ulatnda el, ayak, kol ve bacak kemikleri ilevsel kemik iliine sahip deildir. Srt kemikleri (vertebralar), kala ve omuz kemikleri, kaburgalar, gs kemii ve kafatas erikinlerde kan hcrelerinin yapld kemik ilii ierirler. Kan kemik iliinden geer ve dolama katlacak olan krmz ve beyaz kreler ve plateletleri toplar.
Kemik ilii, hcre asndan ok zengin ve deriden sonra vcudun en byk organdr
Kemik ilii, arter, ven ve sinslerle ok zengin bir damar ana sahiptir
Kk hcreleri yeni hcreler oluturmak iin blnmek zere genellikle kemik iliinde (kemiklerin iinde yer alan sngersi z) bulunurlar.


Kemik ilii mikroevresi
Kemik ilii, hcre asndan ok zengin ve deriden sonra vcudun en byk organdr
Kemik ilii, arter, ven ve sinslerle ok zengin bir damar ana sahiptir


Kemik liinde retilen kan hcreleri
3-Kan Kk Hcreleri tannabilir mi?
Kan hcreleri deiik yntemlerle tannabilir.Akm sitometrisi denilen bir yntemle bu hcreler ihtiva ettikleri deiik tanmlayc yzey belirleyicilere gre hazrlanm monoklonal antikorlarla boyanarak saylabilirler.
Flow sitometride bu hcreler CD34 (4) ve Lin-; Thy-1lo, Dr-, CD38(+) olarak saptanrlar.
4-Kan Kk Hcreleri sadece kemik iliinde mi bulunur?
Kan kk hcreleri sadece kemik iliinde deil daha az miktarda da olsa periferik kandada bulunurlar.Bunlara periferik kan kk hcreleri denir. Gnmzde deiik ilalarla periferdeki kk hcre saysn artrmak ve bunlar toplamak mmkndr.
5-Hematoooetik Hcre baka hcrelere dnebilir mi?
Kan hcreleri uygun laboratuar koullar salandnda deiik hcre trlerine dnebilirler.
Erikin kk hcrelerin farkl dokulara ait hcrelere dnebilme kapasitelerine kk hcre plastisitesi denir.
Kk hcrelerin baka dokulara farkllamas birka mekanizma ile aklanabilir. rnein bir dokuya ait kk hcreler uygun koullar salanrsa farkl bir dokuya ait hcreleri oluturabilir ya daha ilkel bir hcreye gerileyebilir ve buradan tekrar farkllaarak yeni bir dokuya ait kk hcreye dnebilir.