slam dininde, mziin elendirmek amac ile deil, kulluu hatrlamak iin kullanlan mzik trne Tasavvuf mzii ad verilir. Tasavvuf felsefesinin mzie yansmas olarak grlebilir.Tasavvuf mzii, genel hatlar ile sanat mziinin dini biimde yansmas olarak grlen, Tekkelerde yaplan Mevlevi mzii ve Halk mziinin kalplarnn kullanld Alevi Bektai mzii olarak iki balk altnda deerlendirilmektedir. Bu adan bakldnda tasavvuf mziini; tasavvufi sanat mzii ve tasavvufi halk mzii olarak incelemek daha uygun olacaktr.
Tasavvufi Sanat Mzii: Bu mzik biiminde, geleneksel sanat mziimizin temel makam seyir ve perde dizgesi kullanlr. Kentsel bir mzik yapsdr, trenseldir ve bu trenlerin temel esi danstr. nemli alglar, ney ve kudmdr.Mziklerinde kullanlan formlar bakmndan uzun soluklu eserlerdir. Szlerin okunma biimi sanat mzii biimindedir ancak szler arbal ve olduka ciddidir. Tasavvufi sanat mziinde; Sema, Glbang, Ayini erif gibi eitli formlar bulunmaktadr.Tasavvufi Halk Mzii: Melodik ve ritmik adan halk mziimizin temelleri zerine kurulmutur ve halk mziindeki perde dizgesi kullanlmaktadr. Bu mzik trnde de szler ve alglar nemlidir. iirler genel olarak hece vezni ile yazlr ve halk edebiyatnda bulunan tasavvuf dncesinin ilenmi olduu iirlerden seilir. Balama ailesinden ksa sap balama olarak bilinen r en nemli algsdr. Mziklerinde, sslemeler ok az kullanlmtr. Tasavvufi halk mziinin de temel eleri arasnda dans bulunmaktadr. Nefes, Samah, Savt, Deyi, Duvaz- mam gibi eitli formlar bulunmaktadr.Bunlarn dnda cami mzii de Tasavvuf mziinin ierisinde deerlendirilebilir ancak tasavvuf mziinde, enstrmanlar eliinde ibadet yaplrken, cami mziinde sadece insan sesi yani acapella olarak ibadet yaplmaktadr.