Family kelimesi ngilizce'de sylemek istediimiz manaya gre her ikisini de alabilir.
rnein: 'My best friend's family is one of the nicest in the neighbourhood.' Cmlesinde tm aileyi tek bir btn halinde ele alm oluyoruz.
rnein: 'My family are very nice.' cmlesinde kastedilen aile bireyleri teker teker kastediliyor.
Amerikan ngilizcesinde family kelimesi tekil yani is/was/has alrken, ngiliz ngilizcesinde yukarda anlattmz gibi konumacnn aileyi grup olarak m yoksa birey birey mi kast ediine gre deimektedir.
rnek: 'My family are all engineers.' Ailede ok mhendis olduunu anlyoruz.