Dünya'nın en hızlı büyüyen bitkii hangisidir?
A: BambuB: DarıfülfülC: PalmiyeD: Güzelavrat Otu