PHP (Hypertext Preprocessor) geni bir kitle tarafndan kullanlan, zellikle sanal yreler zerinde gelitirme iin tasarlanm HTML iine gmlebilen bir betik dilidir.

Sunucu tabanl bir dildir

Ama, kullancdan gelen bilgileri ilemek ve kullancya isteklerine ynelik dinamik bir ierik sunmaktr.

Yani ksaca; HTML kodu oluturmak iin bir sr kod yazacanza, istediiniz ii yapan bir PHP kodu yazp onu HTML kodunun iine gmyorsunuz. PHP kullanmann en gzel yanlarndan biri, yeni kullanclar iin reniminin olduka kolay olmas ve ayn zamanda profesyonel kullanclar iin ileri seviyede zellikler iermesidir.

renimi olduka kolay ve birok zellii de ierisinde barndryor. Biraz HTML bilginiz varsa (ki olmasa da olur, renilebilir) ierisine PHP kodlarn yerletirerek ksa srede basit ve dinamik web sayfalar oluturabilirsiniz. Bunun iin Forum sayfasn takip etmeye devam edebilirsiniz.


PHP kodu <?php ve ?> zel balang ve biti etiketleri arasna yazlr.

<html>
<head>
<title>Facesmile.org</title>
</head>
<body>

<?php
echo "Merhaba, bu bir PHP kt rneidir";
?>

</body>
</html>


Yukardaki rnekte <?php ile betii balatp ECHO komutunu kullanarak ekrana yaz yazmasn saladk ve ?> ile betii kapattk. Bylece ierie PHP kodlarmz yerletirmi olduk. (Dosyay kaydederken dosya uzantsn .php olarak kaydetmelisiniz)