zel gvenlik olma artlar nelerdir?, zel Gvenlik Eitimi in Gerekli artlar Nelerdir?, Silahsz zel gvenlik eitimi iin gereken belgeler nelerdir?, silahsz gvenlik artlar

Silahl zel Gvenlik Sertifikas Almak in Gerekli artlar Nelerdir?
zel gvenlik sertifikas almak iin baz bavuru artlar bulunmaktadr. Bu artlar sertifikann silahl veya silahsz olma durumuna gre deiiklik gstermektedir.

Trkiye Cumhuriyeti Vatanda Olmak
En az lise mezunu olmak
21 yan doldurmu olmak (22 yandan gn almak)
eitli sulardan alt aydan fazla hapis cezas almam olmak
Vcut ve akl salnn yerinde olmas gerekiyor.

Silahl vazife yapcak hususi gvenlik grevlileri iin ise 5188 sayl Kanunun Uygulanmasna ilikin Ynetmeliin 24nc maddesinde belirtildii zere silahl grev yapacak hususi gvenlik grevlilerinde 6136 sayl kanun ve bu Kanunun Uygulanmasna ilikin Ynetmelikte aranlan artlar arandndan shhat Bakanlnn 2004/74 sayl talep (a) genelgesinde belirtilen usul ve esaslar dorultusunda kamuya ait bir shhat kuruluundan silahl zel gvenlik grevlisi olur ibareli shhat raporu aldrlr.

Silahsz zel Gvenlik Sertifikas Almak in Gerekli artlar Nelerdir?
Trkiye Cumhuriyeti Vatanda olmak
En az ilkretim (8 yllk) mezunu olmak
18 yan doldurmu olmak (19 yandan gn alm olmak)
eitli sulardan alt aydan fazla hapis cezas almam olmak
Vcut ve akl salnn yerinde olmas gerekiyor.

Silahsz zel gvenlik grevlisi olacaklar iin 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasna ilikin Ynetmeliin 18inci maddesinde belirtildii biimde, bir hastane yahut yeterli bir salk kuruluundan zel gvenlik grevlisi olur ibareli shhat raporu aldrlmas yeterli olmaktadr.