Avrupa Birlii

lkemiz asndan belki de en nemli birlik Avrupa Birlii'dir. Trkiye yllardr Avrupa Birliine girmeye almaktadr. Gemite ekonomik ve sosyal olarak ok yksek hayat artlar salayan Avrupa Birliinde art arda gelen krizler son dnemlerde kt koullarn yaylmasna neden olmutur.
Avrupa Birlii Serveni

Avrupa Birlii'nin temelleri 1951 ylnda Avrupa Kmr ve elik Topluluu olarak atlmtr. Bu birlii 6 lke kurmutur. Bu lkeler; Belika, Hollanda, Almanya, Fransa, talya ve Lksemburgdur.
1957 Roma Anlamas

Romada imzalanan anlama ile Avrupa Ekonomik Topluluu (Bugnk adyla Avrupa Birlii) kurulmutur. Anlama 1958de yrrle girmitir (Maastricht Antlamas).
Avrupa Birliinin para birimi Eurodur. 1993 yl yrrle giren Maastricht Antlamas sonunda AB yesi lkelerin yasal olarak tek paras olmutur. 1 Temmuz 2002de ise Avroya gei tam anlamyla gereklemitir.
Avrupa Birlii ye Says

Avrupa Birliinin ye says 2013 ylnda Hrvatistann yelii ile 28e ulamtr. Birliin yeleri Almanya, Avusturya, ngiltere, Belika, Bulgaristan, ek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kbrs, Hollanda, rlanda, spanya, sve, talya, Letonya, Litvanya, Lksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan'dr.
Makedonya ve Trkiye ise katlmas beklenen lkelerdir.
Ynetim Yaps

Avrupa Komisyonu: Yrtme organdr. Bteyi hazrlar. Genilemeden sorumludur. Yeni yelik bavurular komisyona yaplr.
Avrupa Parlamentosu: Yasama grevi vardr. Gvenlik politikas kararlar alrlar. Bakanlar Konseyini denetler.
Avrupa Zirvesi (AB Konseyi): ye lkelerin bakanlar ile ayda bir toplanr. ABnin politik ve stratejik kararlarn alr. Liderler Zirvesidir.
Avrupa Adalet Divan: Yarg organdr. ye lkelerin yarglarndan oluur. Roma Anlamasna uyulup uyulmadn denetler.
Para Birimi

1 Ocak 2002 ortak para birimi Avrodur. 18 ye lke kullanmaktadr. Danimarka ve ngiltere Avroyu koul olarak kabul etmemitir. En son avro kullanmaya balayan lke Letonyadr. Avro ile ilgili dzenlemeleri Avrupa Birlii Merkez Bankas dzenlemektedir.
Dnem Bakanlar

28 ye lke srasyla 6 ayda bir bakan seilir.

 • 2012 ikinci alt ay: Kbrs Rum Kesimi
 • 2013 birinci alt ay: rlanda
 • 2013 ikinci alt ay: Litvanya
 • 2014 birinci alt ay: Yunanistan
 • 2014 ikinci alt ay: talya

Avroya gei aamal olmutur.

 • 2002de tam gei saland (ngiltere, Danimarka ve sve kabul etmedi).
 • 2008de Kbrs Rum Kesimi ve Malta Avro ya geti.
 • 2009da Estonyada Avroya geti.
 • Letonya avroya geen son ye oldu.

Schengen Anlamas (Vizesiz gei)

1985 Fransa, Bat Almanya, Belika, Hollanda, Lksemburg imzalad.
1990 tarihinde anlamay ngiltere ve rlanda uygulamaya koydu
2004 svire AB yesi olmad halde anlamay imzalamtr.

ABye katlmak iin Kopenhag Kriterleri

Avrupa birliine katlmak iin yerine getirilmesi gereken kriterler Kopenhag Kriterleri adn verdiimiz kriterlerdir. Trkiye birlie girmek iin bu kriterleri yllardr yerine getirmeye almaktadr. Kriterlere uymaya altka lkemizde hukuk ve insan haklar asndan gelimeler yaanmtr. Kopenhag Kriterleri birok alt balkta toplanabilir.

 • Siyasi istikrar
 • Demokrasi
 • Hukukun stnl
 • Aznlk haklarna sayg
 • Ekonomik kalknma
 • Etkin bir piyasa yaps


AB ye Katlmak steyen lkeler

 • Corafi ynden Avrupa lkesi olmak
 • nceki yelerin onayn almak
 • Demokratik yapya sahip olmak
 • Belli bir ekonomik kalknmay salamak gibi artlar yerine getiriyor olmas gerekir.

Trkiye - AB likileri

Trkiye kurulduu ilk gnden bu yana Avrupa Birlii kapsnda birlie ye olmak iin beklemektedir. AB uyum sreci denen bu srete Trkiye Avrupa Birlii lkelerinde olan temel kriterleri yerine getirmek iin hukuki ve ekonomik dzenlemeler yapmaktadr.

AB ile uyum srecinde 11 Nisan 2013 tarihinde 4. Yarg Reform Paketi kabul edilmitir. 2013de Ombudsman ve nsan Haklar Kurumu faaliyete geerek, ikyet bavurularn kabul etmeye balamtr.
Anayasa Mahkemesi bireysel bavurulara ilikin gerekli kurumsal yaplanma srecini tamamladktan sonra 2013 yl itibariyle bireysel bavuru kabul etmeye balamtr.
6 Mart 2014 tarihinde 5. Yarg Reform Paketi yrrle girmitir. Bakanlar Kurulu tarafndan 24 ubat 2014 tarihinde kabul edilen Avrupa nsan Haklar Szlemesi hlallerinin nlenmesine likin Eylem Plan, 1 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanmtr.
AGT Minsk Grubu

Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karaba sorunu iin barl bir zm bulmalarn tevik etme amacyla, 1992 ylnda Avrupa Gvenlik ve birlii Tekilat tarafndan kurulmutur. ABD, Fransa ve Rusyadan e bakanlara ek olarak, AGT Minsk Grubunda Beyaz Rusya, Almanya, talya, Portekiz, Hollanda, sve, Finlandiya, Trkiye ve sorunun taraflar olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadrlar.
angay birlii rgt

Sovyetlerin yklmas ile blgedeki boluu doldurmak amacyla Rusya ve inin admlar ile kurulmutur. Kazakistan, Krgzistan, Tacikistan, zbekistan, in Halk Cumhuriyeti ve Rusyadan oluur.
2013 Ylnn Nisan aynda Trkiye ile anghay birlii rgt arasnda diyalog ortakl anlamas imzaland. Son yllarda Avrupa Birliinin ekonomik olarak gerilemesi ve Trkiye'nin ekonomik kalknmasnn paralel bir ekilde gereklemesi sonucunda Trkiye'de angay birlii rgtn Avrupa Birliine alternatif olarak grme eilimi de grlmeye balanmtr.

E 7

Bu lkeler son 20 ylda ok byk gelimeler gstererek dnyann en gl ekonomileri arasna girmitir. Tamam G 20 yesi olan E 7 lkeleri yakn bir gelecekte G 8in tahtn ele geirecei dnlmektedir. in, Hindistan, Endonezya, Rusya, Brezilya, Trkiye, Meksika E 7 lkeleridir. Bu lkelere baktmzda son dnemlerde uzun sre ekonomik olarak zirvede kalan lkelerin gen nfus zafiyeti yaamasna karn E 7 devletlerinin retim kapasitesi arttrarak byk ekonomik ilerlemeler yaadn grmekteyiz.