bursa escort bayan beylikdüzü escort meyve siparişi istanbul escort istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bodrum escort canakkale escort afyon escort isparta escort marmaris escort muğla escort fethiye escort trabzon escort aydın escort sivas escort manisa escort yalova escort tekirdag escort Savclktan Cezaevi Gr izni Nasl Alnr ?

Facesmile - vBulletin

banner
Facesmile.Org'a Reklam Vererek Daha Fazla Mteriye Ulan
STEMZDE REKLAMLARINIZ YAYINLANIR AYLIK OK UCUZ FYATLARLA BANNERNZ VEREBLRSNZ.faceanalitik@gmail.com

  reklam
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gsteriliyor
 1. #1
  Ne Mutlu Trkm Diyene Dnr - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  24 Ocak 2017
  Mesajlar
  5,451
  Konular
  4240
  Ettii Teekkr
  647
  478 mesaja 577 teekkr ald
  Tecrbe Puan
  10
  Arkadalarnla Payla

  111 Savclktan Cezaevi Gr izni Nasl Alnr ?


  Savclktan Cezaevi Gr izni Nasl Alnr ?

  HKML VE TUTUKLULARIN ZYARET EDLMELER HAKKINDA YNETMELK
  BRNC KISIM
  Temel lkeler
  BRNC BLM
  Ama, Kapsam ve Tanmlar
  Ama
  Madde 1 Bu Ynetmeliin amac, ceza infaz kurumlarnda bulunan hkml ve tutuklularn ziyaret
  edilmelerine dair usul ve esaslar dzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 Bu Ynetmelik, ceza infaz kurumlarnda bulunan hkml ve tutuklular kapsar.
  Dayanak
  Madde 3 Bu Ynetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayl Ceza ve Gvenlik Tedbirlerinin nfaz
  Hakknda Kanunun 83 ve 116 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.
  Tanmlar
  Madde 4 Bu Ynetmelikte geen;
  Bakanlk: Adalet Bakanln,
  Genel Mdrlk: Ceza ve Tevkifevleri Genel Mdrln,
  Ceza infaz kurumlar: Kapal, yksek gvenlikli kapal, kadn kapal, ocuk kapal, genlik kapal, ak
  ceza infaz kurumlar ile gzlem ve snflandrma merkezleri ve ocuk eitimevlerini,
  ifade eder.
  KNC BLM
  Temel lkeler
  Temel ilkeler
  Madde 5 Hkml ve tutuklularn grmeleri aadaki esaslara gre gerekletirilir:
  a) Ziyareti kabulnden yoksun brakma ve hcreye koyma disiplin cezas kesinlemi olup da bu
  cezalar infaz edilmekte olan hkml ve tutuklular dnda kalan hkml ve tutuklular ziyaretiler ile
  grebilir. Ancak; ziyareti kabulnden yoksun brakma cezas infaz edilmekte olanlarn resm ve yetkili
  merciler ile avukatlar ve kanun temsilcileriyle; hcreye koyma cezas infaz edilmekte olanlarn, resm ve
  yetkili merciler ve avukatlaryla grmeleri engellenemez.
  b) Odaya kapatma disiplin cezas alm olsa dahi ocuklarn; annesi, babas, kardeleri, avukat, resm ve
  yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle grmesi engellenemez.
  c) Grler kapal ve ak olmak zere iki biimde yaptrlr.
  d) Hkml ve tutuklular, bu Ynetmelikte belirtilen yaknlar ile haftada bir kez olacak ekilde,
  kapal biri ak gr olmak zere ayda drt kez grme yapabilir.
  e) Arlatrlm mebbet hapis cezasna hkml olanlar, onbe gnde bir kez olmak zere, biri ak,
  dieri kapal gr biiminde, ayda iki kez grme yapabilir.
  f) Kapal grlerden biri bayramlarda ve zel gnlerde yaptrlacak ak grlerle akt takdirde,
  ak gr yaptrlr.
  g) Hkml ve tutuklular, bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde saylan ve ei, nc dereceye kadar
  kan ve kayn hsmlar ve vasisi ile kayym dnda kalan ziyaretisinin ak kimlik ve adreslerini kuruma
  bildirir. Bu ziyaretiler, lm, ar hastalk, doal afet, hkml ve tutuklularn nakli ya da ziyaretinin ziyaret
  olanan ortadan kaldracak yerleim yeri deiiklii gibi zorunlu haller dnda deitirilemez.
  h) Ziyaretiler, ceza infaz kurumunun dzen ve gvenliini, hkml ve tutuklularn saln
  bozabilecek nitelikteki eya ve maddeler ile her trl iletiim aralar ve tama izin belgesi olsa dahi silahlar
  kuruma alnmaz. Ziyaret srasnda hkml ve tutuklulara para, kymetli evrak ve eya verilmez.
  i) Ziyaret yerleri, ziyaret ncesi ve sonrasnda aranr.
  j) Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilenler dnda, ceza infaz kurumlarna gelen
  avukatlarn, savunmaya ilikin olduu yazl olarak beyan ettii belge ve dosyalar ile konuma kaytlar
  incelemeye tbi tutulmaz.
  k) Konusu su tekil etmemekle birlikte, ceza infaz kurumlarna sokulmas yasak olan eya, ara, gere
  veya malzemeler, kta sahibine verilmek zere muhafaza altna alnr.
  l) Hkml ve tutuklular, odalarndan klarnda ve dnlerinde ayr yerlerde ve farkl memurlarca st
  ve eya aramasna tabi tutulur.
  m) Aramalarda insann saygnln kltecek, onurunu incitecek veya aramann amacyla
  badamayacak tutum ve davranlarda bulunulamaz.
  n) Ziyaret ve grlerde, kurallara uymayan heyet ve kiilerin ziyaret ve grmeleri srdrmelerine
  derhal son verilir. Su oluturan davranlar, kurum idaresince tutanakla tespit edilerek, ilgili adl ve idar
  makamlara bildirilir. Grme hakkna sahip zel kiilerin kurum gvenliinin korunmas amacyla alnan
  tedbirlere aykr istek ve davranlar nedeniyle grme haklar, ceza infaz kurumunun en st amirince bir aydan
  bir yla kadar kstlanabilir. Mevzuatn savunma hakk erevesinde avukatlar bakmndan getirdii hkmler
  sakldr. Ancak; her halde ceza infaz kurumunun en st amiri durumu tutanakla adl makama bildirir.
  Ceza infaz kurumlarna girite arama
  Madde 6 Ceza infaz kurumu grevlileri ve d gvenlik grevlileri dahil olmak zere, sfat ve grevi
  ne olursa olsun, ceza infaz kurumlarna girenler duyarl kapdan gemek zorundadr. Bu kiilerin stleri metal
  dedektrle aranr; eyalar x-ray cihazndan veya benzeri gvenlik sistemlerinden geirilir, ayrca phe hlinde
  elle aranr. Bu cihazlarn bulunmad yerlerde arama ve kontrol elle yaplr. Ancak milletvekilleri, mlk
  amirler, hkim, Cumhuriyet savclar ve bu snftan saylanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumlar ve
  tutukevleri kontrolrleri, izleme kurulu bakan ve yeleri, uluslararas szlemelerle yetkileri tannm kii ve
  kurulularn temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutan ile kurum mdrnn stleri
  ar cezay gerektiren sust hlleri dnda elle aranamaz. Duyarl kap cihaznn ikaznn srmesi hlinde bu
  kiiler ancak, elle aramay kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler.
  Elle arama yaplmasn gerektiren hallerde, kuruma giren bayanlar, bayan infaz koruma memurlar veya
  bayan jandarma grevlileri tarafndan, bu grevlilerin bulunmamalar halinde, ceza infaz kurumu mdrnn
  istemi, Cumhuriyet basavcsnn talebi zerine, mlki amir tarafndan grevlendirilecek bayan memurlarca
  aranrlar.
  KNC KISIM
  Ziyaret ve Grlerde Uyulacak Esaslar
  BRNC BLM
  Kapal Gr
  Kapal gr
  Madde 7 Kapal gr, hkml ve tutuklular ile ziyaretilerinin her trl maddi temasnn
  nlendii, konuulanlarn hazr bulunan grevli tarafndan iitilebilecek ekilde izlenebildii ve ceza infaz
  kurumu idaresinin bu i iin tahsis ettii zel blmde yaplan grmelerdir.
  Gr yeri
  Madde 8 Her ceza infaz kurumunda, olanaklar elverdii lde, kapal gr yaplabilmesi iin bir
  ziyareti kabul yeri ayrlr.
  Ziyaret edebilecek kiiler
  Madde 9 Hkml ve tutuklular; ei, anne, babas, bykanne ve bykbabas, ocuu, torunu,
  kardei, gelini, damad, kaynbiraderi, baldz, yengesi, enitesi, grmcesi, kaynvalidesi, kaynpederi,
  kaynvalidesinin annesi ve babas, kaynpederinin anne ve babas, einin bakasndan olma ocuu, bykanne
  ve byk babasnn anne ve babalar, torun ocuu, karde ocuu, ei, amcas, halas, days, teyzesi ve bunlarn
  eleri ile vasisi ve kayymyla grebilir.
  Hkml ve tutuklular, birinci fkrada saylanlar dnda kalan ziyaretisinin ak kimlik ve adresini
  ceza infaz kurumuna bildirir. Bu ziyaretiler, lm, ar hastalk, doal afet, hkml ve tutuklunun nakli ya da
  ziyaretinin ziyaret olanan ortadan kaldracak yerleim yeri deiiklii gibi zorunlu haller dnda
  deitirilemez.
  Ayn ceza infaz kurumu iinde bulunan hkml ve tutuklular, birinci fkrada saylan kiilerden olmalar
  artyla bu Ynetmelik hkmleri kapsamnda birbirleri ile grebilir.
  Birinci ve ikinci fkrada gsterilen ziyaretilerin, belirlenen ziyaret gn ve saatleri dndaki ziyaretleri
  ile birinci ve ikinci fkrada saylanlar dnda kalan kiilerin ziyaretlerine, makul sebep bulunmas halinde
  Cumhuriyet basavcl tarafndan yazl olarak izin verilebilir. Bu hkm, arlatrlm mebbet hapis
  cezasna hkmller hakknda uygulanmaz.
  Ziyaret gn ve saatleri
  Madde 10 Ziyaret gnleri ve saatleri ile bir hkml ve tutuklunun grebilecei ziyareti says,
  kurumun fiziki yaps ve kapasitesi dikkate alnarak, kurumca belirlenir.
  Gr sresi, yarm saatten az, bir saatten fazla olacak ekilde belirlenemez. Gr sresi, grmenin
  fiilen balad andan itibaren iletilir.
  Arlatrlm mebbet hapis cezasna hkml olanlarn ziyaretileri
  Madde 11 Arlatrlm mebbet hapis cezasna hkml olanlar; ei, ocuklar, torunlar,
  torunlarnn ocuklar, annesi, babas, bykannesi, bykbabas, bykannesi ve bykbabasnn anne ve
  babalar, kardeleri ve vasisi dnda kimse ziyaret edemez.
  Arlatrlm mebbet hapis cezasna hkml olanlarn gr usul
  Madde 12 Arlatrlm mebbet hapis cezasna hkml olanlar, 11 inci maddede belirtilen kiiler
  ile ancak teker teker ve ceza infaz kurumu mdrnn belirleyecei gn, saat ve koullar iinde, on be gnlk
  aralklarla ve gnde bir saati gememek zere grebilir.
  KNC BLM
  Ak Gr
  Ak gr
  Madde 13 Ak gr, hkml ve tutuklular ile ziyaretilerinin maddi temasna imkan verecek
  ekilde, konuulanlarn hazr bulunan grevli tarafndan iitilebildii ve izlenebildii, ceza infaz kurumunun bu
  i iin tahsis edilmi zel blmnde yaplan ziyaret ve grmelerdir.
  Ziyaret edebilecek kiiler
  Madde 14 Hkml ve tutuklular, anne, baba, e, ocuk ve torunlaryla ayda bir gn ak gr
  yapabilir. Gr gnleri kurumca belirlenir.
  Knama cezas dnda disiplin cezas alm ve bu cezas kaldrlmam hkml ve tutuklular ak
  grten faydalanamaz. Koullarnn uymas durumunda kapal gr hakk sakldr.
  Bayramlarda ve zel gnlerde ak gr
  Madde 15 Hkml ve tutuklular, Bakanlka uygun grlen, din ve milli bayramlar ile zel gnlere
  mahsus olmak zere, belirlenen tarihlerde, anne, baba, e, ocuk, torun ve kardeleriyle ak gr yapabilir.
  Bakanlka belirlenen yaknlar olmayan hkml ve tutuklular, nc dereceye kadar olan
  akrabalarndan en ok kiiyle grebilirler. Ancak; bu fkra hkm, arlatrlm mebbet hapis cezasna
  hkmller hakknda uygulanmaz.
  Bu ziyaretin, ayn haftada yaplacak kapal gr ile akmas halinde ak gr yaptrlr.
  Ak ceza infaz kurumlarnda yaplan ak grler srasnda grsel ve yazl basn mensuplar,
  hkmllerin rzasnn alnmas kouluyla ve Bakanlk izniyle haber amal grnt alabilir.
  Ak gr yaplacak yer
  Madde 16 Ak grler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dnda, bu i iin ayrlm zel
  blmnde, bulunmad takdirde, ceza infaz kurumu mdrnn uygun grecei yerde yaptrlr.
  Gr sresi ve saatleri
  Madde 17 Ak ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydyla 09.00 - 17.00 saatleri arasnda
  yaptrlr. Ziyaret sresi, grmenin fiilen balad andan itibaren iler.
  Ak gre ilikin dier konular
  Madde 18 Hkml ve tutuklu saysnn, verilen ak gr gn saysna blnmesi suretiyle, gr
  gnne kadar gruplar oluturulur, her grubun gr gn ve saatleri, ailelerine bildirilmek zere, hkml ve
  tutuklulara tebli edilir ve hazrlanan program ayrca koulara ve ziyaretilerin grebilecei uygun yerlere
  aslr.
  Belirtilen gn ve saatler dnda gr yaptrlmaz, bir defa gr yapan hkml ve tutuklular ile
  ziyaretilere ayn grle ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.
  Her grubun ak gr bittikten sonra, gr yerinde bulunan hkml ve tutuklular, grevliler
  nezaretinde dikkatli bir ekilde arandktan sonra kou veya odalarna gtrlerek burada saylr. Kimlikleri,
  fotorafl belgelerle kontrol edilir, grup mevcudunun tam olduunun anlalmas zerine, ziyaretilerin kurum
  dna kmasna izin verilir.
  Ak grlerde, gr mahallinde yeteri kadar d gvenlik grevlisi gzlemci olarak bulundurulur.
  Ak ceza infaz kurumlar ile ocuk eitimevlerinde kalan hkmller grlerini her zaman ak gr
  eklinde yapar.
  NC KISIM
  Mdafi, Avukat, Noter ve Heyetlerin Grmesi
  BRNC BLM
  Mdafi, Avukat ve Noter ile Grme
  Tutuklunun mdafi ile grmesi
  Madde 19 Tutuklu, vekaletname aranmakszn mdafi ile her zaman ve konuulanlar bakalarnn
  duymayaca, ancak; grmenin grevlilerce izlenebilecei bir ortamda, ak gr usulne tabi olarak
  grr. Bu kiilerin mdafi ile yazmalar denetime tabi tutulmaz.
  Soruturma evresinde, ayn anda en fazla avukat tutuklu ile grebilir.
  Hkmlnn avukat ile grmesi
  Madde 20 Hkml ile avukat, meslek kimliinin ibraz zerine, tatil gnleri dnda ve alma
  saatleri iinde, bu i iin ayrlan grme yerlerinde, konuulanlarn duyulamayaca, ancak; gvenlik nedeniyle
  grlebilecei bir biimde, ak gr usulne uygun olarak grtrlr.
  Avukatlarn savunmaya ilikin belgeleri, dosyalar ve mvekkilleri ile yaptklar konumalarn kaytlar
  incelemeye tbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayl Kanunun 220 nci, ikinci kitap drdnc ksm drdnc ve
  beinci blmlerinde yer alan sulardan mahkm olan hkmllerin avukatlar ile ilikisi; konusu su tekil eden
  fiilleri ilediinin, infaz kurumunun gvenliini tehlikeye drdne, terr rgt veya dier su rgtleri
  mensuplarnn rgtsel amal haberlemelerine araclk ettiine ilikin bulgu veya belge elde edilmesi hlinde,
  Cumhuriyet basavclnn istemi ve infaz hkiminin kararyla, bir grevli grmede hazr bulundurulabilecei
  gibi bu kiilerin avukatlarna verdii veya avukatlarnca bu kiilere verilen belgeler infaz hkimince
  incelenebilir. nfaz hkimi belgenin ksmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu
  karara kar ilgililer 4675 sayl nfaz Hkimlii Kanununa gre itiraz edebilir.
  Zorunlu hallerde, belirlenen gn ve saatler dndaki grmelere, Cumhuriyet basavcl yazl olarak
  izin verebilir.
  Hkml, vekletnamesi olmayan avukatlaryla, avukatlk mesleinin icras erevesinde en ok kez
  grme hakkna sahiptir.
  Mdafilik ve vekillik grevinden yasaklanma
  Madde 21 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu hkmlerine gre mahkemece haklarnda mdafi
  veya vekillik grevinden yasaklanm bulunan avukatlar, Kanunda belirtilen yasaklama sreleri iinde baka
  davalarla ilgili olsa bile mdafiliini veya vekilliini stlendii kiiyi kurumda ziyaret edemez.
  Hkml ve tutuklunun noter ile grmesi
  Madde 22 Hkml ve tutuklular, meslek kimliinin ibraz ve greviyle ilgili olmak kouluyla,
  noterle, tatil gnleri dnda ve alma saatleri iinde, idarenin gzetiminde ak gr usul erevesinde
  grebilir.
  Avukat stajyerinin hkml ve tutuklu ile grmesi
  Madde 23 Stajyer avukatlar, avukatlarla birlikte olmak koulu ile hkml ve tutuklular ile
  grebilir.
  Birden ok hkml ve tutuklu ile grme
  Madde 24 Avukatlar, vekletnameleri olsa da ayn anda birden fazla hkml veya tutukluyla
  grme yapamaz.
  Yabanc uyruklu avukatn grmesi
  Madde 25 Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas szlemelere ve karlkllk esasna
  uygun olmak kouluyla; yabanc lkelerde haklarnda soruturma veya kovuturma yaplmakta olan, yabanc
  lke veya uluslararas yarg mercilerinde dava amak isteyen, leh veya aleyhine alm davas olan Trk
  vatanda veya yabanc uyruklu hkmllerle yabanc uyruklu avukatlar, bu soruturma ve kovuturma, alacak
  veya alm davalarla snrl olmak ve vekletname sunmak kouluyla grebilirler. Vekletnamesi olmayan
  yabanc uyruklu avukatlar, hkml ile Trkiye barolarna kaytl bir avukatla birlikte grme yapabilirler.
  Avrupa nsan Haklar Mahkemesine bavuracak olan veya bavurusu bulunan Trk vatanda veya
  yabanc uyruklu hkmller; Trkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yetkili olan avukatlar ile soruturma,
  kovuturma veya dava konusuyla ilgili bilgi ve belgelerin tercmesinin kurum en st amirine ibraz kouluyla
  grebilir.
  KNC BLM
  Heyetlerin Ziyaretleri
  Heyetlerin ziyaretleri
  Madde 26 Resm ya da zel kurum ve kurulular, heyet hlinde veya bireysel olarak ceza infaz
  kurumlarn ziyaret edebilmek ve hkml ve tutuklularla grebilmek iin Bakanlktan izin almak zorundadr.
  Bilimsel aratrma yapanlarla grsel ve yazl basn mensuplar hakknda da bu hkm uygulanr. Ancak;
  5/12/1990 tarihli ve 3686 sayl nsan Haklarn nceleme Komisyonu Kanununun 5 inci maddesi gereince,
  nsan Haklarn nceleme Komisyonu Bakan ve yeleri ile yanlarnda bulunan grevliler izin almakszn
  ziyaretlerini gerekletirebilir.
  zleme kurulu yelerinden en az drt yenin katlmyla oluan heyet ile infaz hakimleri, nceden izin
  almakszn ceza infaz kurumlarn ziyaret eder.
  Bu ziyaret ve grmelerde gvenlii tehlikeye drmeyecek tedbirler kurum ynetimince alnr.
  Ziyaret ve grmeler, kurum grevlilerinin gzetiminde yaplr. Ancak; nsan Haklarn nceleme Komisyonu,
  izleme kurulu yeleri, infaz hakimleri ve kanunlarla yetkili klnm heyet ve kiiler hkml ve tutuklularla zel
  grme yapabilir.
  Gvenlik bakmndan bir araya getirilemeyecek hkml ve tutuklularla toplu grme yaplamaz.
  nceden izin verilmi olsa bile doal afet, yangn ve ayaklanma gibi olaanst durumlarda ziyaret ve
  grmeler ertelenebilir.
  nsan haklar il ve ile kurullar Cumhuriyet basavclndan izin almak suretiyle ceza infaz
  kurumlarnda inceleme yapabilirler.
  Resm veya din bayram gnleriyle zel gnlerde, Cumhuriyet basavcs veya grevlendirecei
  Cumhuriyet savcsnn onay ve refakatiyle, il veya ile resm protokolne dahil kurum ve kurulular ile
  iyiletirme programlarna yarar olabilecek sivil toplum rgtlerinin temsilcilerine, ceza infaz kurumlarndaki
  hkml ve tutuklular ziyaret izni verilebilir. Ancak, ceza infaz kurumunun fiziki yaps, kapasitesi ve gvenlik
  sebebiyle bu ziyaret yaptrlmayabilir veya snrlandrlabilir.
  DRDNC KISIM
  Yabanc Uyruklu Hkml ve Tutuklu Ziyareti
  BRNC BLM
  Yabanc Uyruklu Hkml ve Tutuklu Ziyareti
  Aile fertleri, akrabalar ve yaknlar tarafndan ziyaret
  Madde 27 Yabanc uyruklu adl sulardan hkml ve tutuklular, belgelendirilmesi kouluyla ei,
  nc dereceye kadar kan ve kayn hsmlar ile vasisi veya kayym tarafndan, haftada bir kez ve ayrca,
  kuruma kabullerinde, zorunlu haller dnda bir daha deitirilmemek zere ad ve adreslerini bildirdii en fazla
  kii tarafndan, yarm saatten az ve bir saatten fazla olmamak zere, alma saatleri iinde ziyaret edilebilir.
  Bu kiilerin ziyaret haklarn kullanabilmeleri iin, bir hafta nce ilgili Cumhuriyet basavclklarna
  bavurmalar zorunludur. Bunlarn dnda kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Trk veya yabanc
  uyruklu dier kiiler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Cumhuriyet basavclnn yazl izni ile ziyarette
  bulunabilir. Ancak, bu hkm, arlatrlm mebbet hapis cezasna hkmller hakknda uygulanmaz.
  Terr veya rgtl sulardan hkml ve tutuklu olanlar iin, birinci fkrada saylan kiiler veya dier
  yakn tarafndan yaplacak ziyaret bavurularnn, ziyaret tarihinden onbe gn nce, gerekli izin alnmak zere,
  Bakanla iletilmesi zorunludur. Bunlar dnda kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Trk veya yabanc
  uyruklu dier kiiler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Bakanln yazl izni ile ziyarette bulunabilir. Bu
  hkm, arlatrlm mebbet hapis cezasna hkmller hakknda uygulanmaz.
  Ziyaret iin gerekli olan bir haftalk ve onbe gnlk bavuru sreleri acil ve kabul edilebilir hallerde
  daha ksa tutulabilir.
  Yabanc uyruklu ziyaretilere ncelikle ak gr hakk kullandrlr ve kurumca belirlenen ziyaret
  gnleri dnda da ziyaret yaptrlabilir.
  Ziyaret talebinde bulunan kii, biri Trk vatandal olmak zere, ifte vatandala sahip ise,
  yukardaki ilkeler erevesinde, Trk uyruklu hkml ve tutuklular Trk vatanda gibi, tad yabanc
  uyruktaki kiiyi ise yabanc lke vatanda gibi ziyaret edebilir.
  Trk vatandalndan tamamen karak yabanc lke vatanda olan kiiler yabanc sayldndan, aile
  fertlerini veya yaknlarn ancak yabanclarn ziyaret rejimine ilikin kurallara gre ziyaret edebilir.
  Baka bir lke vatanda ile evli olan Trk vatanda hkml ve tutuklularn veya kendisi baka lke
  vatanda olmakla birlikte, bir Trk vatandayla evli bulunan yabanc hkml ve tutuklularn ziyaretlerinde,
  birinci ve ikinci fkralarda dzenlenen esaslar uygulanr.
  Trk vatanda olan hkml veya tutukluyu ziyaret etmek isteyen yabanc uyruklu kiinin, arasnda
  birinci fkrada belirtilen akrabalk veya hukuksal ba mevcutsa, ziyaretlerde birinci ve ikinci fkralarda
  dzenlenen esaslar uygulanr. Ancak, aralarnda akrabalk veya hukuksal ba mevcut deilse bavuru Bakanla
  yaplr.
  Ayn ceza infaz kurumunda kalmakta olan yabanc hkml ve tutuklulardan resm nikahl olarak evli
  bulunanlar ile birinci fkrada belirtilen derecede akraba olanlara, belgelendirmeleri kouluyla, Bakanlka bu
  Ynetmelikteki dzenlemelere gre birbirlerini ziyaret izin verilebilir.
  Tm ziyaret bavurularna, ziyaret edilecek kiilerin ak kimlii, yaknlk derecesini belirten bilgi veya
  belge ile ziyaretinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenir. Ayrca ziyaretten nce ilgili kiinin akraba olup
  olmad hkml veya tutukluya teyit ettirilir.
  Aile fertleri ile yaknlarnn hkml ve tutuklular ziyaretlerinde, bu Ynetmelikte dzenlenen, ak ve
  kapal gr usulleri uygulanr. Bakanlk tarafndan resm ve din bayramlar ile zel gnlerde verilen ak gr
  hakkndan yabanc uyruklu hkml ve tutuklularda yararlandrlr.
  Arlatrlm mebbet hapis cezasna hkml olanlar, bu Ynetmeliin 11 ve 12 nci
  maddelerinde dzenlenen hkmlere gre ziyaret edilir.
  Diplomatik temsilciliklerin ve konsolosluk memurlarnn ziyareti
  Madde 28 lkenin diplomatik temsilcilii grevlileri veya konsolosluk memurlar, sadece kendi lke
  vatandalar ile Trkiyede diplomatik temsilcilii veya konsolosluu bulunmayp da anlamalar gerei,
  yararlarn koruduklar yabanc uyruklu kiileri ziyaret hakkna sahiptir.
  Konsolosluk memurunun ziyareti ilgili hkml veya tutuklunun rzas ile gerekleir. Hkml veya
  tutuklu grmeyi kabul etmiyorsa durum konsolosluk memuru ile hkml veya tutuklunun huzurunda
  tutanakla tespit edilir.
  Ziyaret talebi, ziyaret tarihinden en az bir hafta nce, ceza infaz kurumunun bulunduu ar ceza
  merkezi Cumhuriyet basavclna yaplr. Bavuruda, ziyaret talebinde bulunan konsolosluk memurunun ak
  kimlii, grevi ve ziyaret tarihi belirtilir. Acil ve kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanm kiileri ziyaret
  bakmndan bir haftalk sre daha ksa tutulabilir.
  Ziyaret edilmek istenen kii, terr veya rgtl sulardan hkml veya tutuklu ise, ziyaret talebi,
  ziyaret tarihinden onbe gn nce Bakanla iletilir. Acil ve kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanm kiileri
  ziyaret bakmndan bu sre daha ksa tutulabilir.
  Ziyaret edilmek istenen kii, biri Trk vatandal olmak zere, ifte vatandala sahip ise, konsolosluk
  memurunun izin talebi 20/5/1982 tarihli ve 2675 sayl Milletleraras zel Hukuk ve Usul Hukuku Hakknda
  Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi gereince, Trk vatandalnn esas alnmas nedeniyle
  kabul edilmez.
  Yabanc bir lkenin vatanda olmakla birlikte, Trk kkenli olan hkml ve tutuklularn, konsolosluk
  memurlar tarafndan ziyaret edilmek istenmesi halinde, izin verilmeden nce, ziyaret edilmek istenen kiinin
  Trk vatandalndan kp kmad aratrlmak zere ziyaret talebinin Bakanla iletilmesi zorunludur.
  Yabanc lke konsolosluk memurlarnn ziyaretine izin verme yetkisi olan, ilgili ar ceza Cumhuriyet
  basavcl veya Bakanlk, ayn zamanda bu ziyaretin ak veya kapal gr eklinde yaplmasna da karar
  verir. Konsolosluk memurunun ak grme talebi var ise kendi lkesinde Trk konsolosluk memurlarna
  uygulanan ziyaret rejimine bal olarak, karlkllk esasna gre deerlendirilir.
  Yabanc uyruklu hkml ve tutuklularn durumu talepleri halinde ilgili konsolosluklara bildirildiinden ve bu
  suretle ziyaret edilebildiklerinden, konsolosluk memurlarnn hkml ve tutuklularla dardan telefon aarak
  grmelerine izin verilmez. Ancak ilgili hkml veya tutuklunun ceza infaz kurumunda bulunan ankesrl
  telefonlarla konsolosluk veya diplomatik temsilciliini arayarak kuruma alndn ve ihtiyalarn bildirmesine
  izin verilir.
  Konsolosluklarda alan dier grevlilerin ziyareti
  Madde 29 Konsoloslukta resmen alan din grevlisi, retmen, psikolog ve benzeri mesleklerdeki
  konsolosluk memurlarnn yabanc hkml ve tutuklular ziyareti bu Ynetmelik hkmlerine gre
  Bakanln iznine tabidir.
  Yabanc heyetler ile kii ve kurulularn ziyaretleri
  Madde 30 Yabanc lke resm kurum ve kurulular ile parlamento temsilcilerinin, heyet halinde veya
  bireysel olarak, ceza infaz kurumlarn ziyaretleri hkml ve tutuklularla grebilmeleri, Dileri Bakanl
  araclyla, Bakanlktan izin alnmak suretiyle, bu Ynetmelik hkmlerinde dzenlenen usul ve esaslara gre
  yaplr.
  Denetim amacyla Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas szlemelerle yetkisi kabul edilen
  kurum ve kurulularn temsilcileri hkml ve tutuklular, ziyaret yapma niyetini Bakanla nceden bildirmek
  suretiyle, ilgili szleme hkmleri ve ulusal mevzuattaki usul ve esaslar erevesinde ziyaret edebilir.
  Heyet ziyaret srasnda hkml ve tutuklularla zel olarak grebilir, kurumun her yerine girebilir.
  Ayrca, heyetin hkml ve tutuklularn bulunduklar yerler hakkndaki istedii tm bilgiler kendilerine salanr.
  Yabanc hkml ve tutuklularn din adamlar tarafndan ziyareti
  Madde 31 Yabanc temsilcilikler dnda, Trkiye Cumhuriyetinin yetkili makamlar tarafndan
  faaliyetleri kabul edilmi olan dinlerin resm temsilcileri ve din adamlar, yabanc uyruklu kiileri, Bakanln
  izni ile ziyaret edebilir. Ancak bu ziyaretin ilgili hkml veya tutuklu tarafndan da kabul edilmesi gerekir.
  lgili grmeyi kabul etmiyorsa durum bir tutanakla tespit edilir.
  Tp doktorlar tarafndan yabanc hkml ve tutuklulara ynelik tedavi amal ziyaret
  Madde 32 Yabanc uyruklu hkml ve tutuklularn hastalklarnn, lkemizde tedavi imkan
  bulunmamas veya zorunlu bir salk nedeniyle verilen Bakanlk izni hari, yabanc uyruklu doktorlarn tedavi
  hizmeti amacyla kuruma girmesine izin verilmez.
  Fahri konsoloslarn yabanc hkml ve tutuklularn ziyareti
  Madde 33 lkemizde, diplomatik temsilcilii ve konsolosluu bulunmayan lkelerin fahri
  konsoloslar, bu grevlerini belgelemeleri kouluyla, yabanc lke konsoloslarna tannan haklardan yararlanr.
  lkemizde, diplomatik temsilcilii ya da konsolosluu bulunan lkelerin fahri konsoloslar, yabanc
  hkml ve tutuklular, ancak; Bakanln izni ile ziyaret edebilirler.
  BENC KISIM
  Ortak Hkmler, Tutuklular, Son Hkmler
  BRNC BLM
  Ortak Hkmler
  Belgelendirme
  Madde 34 Hkml ve tutuklular ile grmek isteyen kan ve kayn hsmlar akrabalk durumlarn,
  nfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklar tarafndan verilen resm belgeler ile ispatlamalar gerekir.
  Heyetlerin ziyaret usul
  Madde 35 Kapal ve ak ceza infaz kurumlarna ziyaret veya gre gelen resm heyet ve zel
  kiiler, kurum gvenliini tehlikeye sokacak davranlarda bulunamaz, kurum gvenlii iin alnan ve uygulanan
  yasal ve idar tedbirlerin deitirilmesini isteyemez.
  Hastanede ziyaret
  Madde 36 Hasta hkml ve tutuklular, kurum tabibinin uygun grmesi halinde, grevli infaz ve
  koruma memuru nezaretinde, kurumun hastane veya revirinde ziyaret edilebilir.
  Kurum dndaki salk kurulularnda yatakl tedavi gren hkml ve tutuklular, tedaviyi yapan
  doktorun uygun grmesi ve Cumhuriyet basavcs veya grevlendirecei Cumhuriyet savcsnn izni ile i
  gvenlik grevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.
  Giri kart
  Madde 37 Ziyaretilerin, ceza infaz kurumuna girileri srasnda, idare tarafndan kimlikleri alnr,
  yerine; basl, seri numaral, kurum tarafndan onaylanm giri kart verilir. Ziyareti, kurum iinde giri kartn
  grnecek biimde zerinde tamak zorundadr.
  Hukuksal amal ziyaret talepleri
  Madde 38 Yabanc bir lkede yrtlmekte olan bir soruturma veya kovuturma erevesinde, ceza
  infaz kurumlarnda bulunan yabanc veya Trk vatanda hkml ve tutuklularn bilgilerine bavurulmas
  isteminde bulunulmas halinde, varsa o lke ile Trkiye Cumhuriyeti arasnda bulunan adl yardm szlemeleri
  erevesinde, adl yardm talepnamesi dzenlenerek Bakanla iletilir ve verilecek izin ile grme
  gerekletirilir.
  Ceza infaz kurumlarnda bulunan Trk vatanda veya yabanc uyruklu hkml ve tutuklular hakknda,
  Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ya da yetkisi tannan dier bir uluslar-aras mahkemede yrtlmekte olan bir
  soruturma veya kovuturma erevesinde, yabanc uyruklu grevlilerin ceza infaz kurumlarnda bulunan
  hkml ve tutuklularla grmeleri veya bilgilerine bavurmalar Bakanln iznine baldr.
  Din adamlar tarafndan ziyaret
  Madde 39 Trkiye Cumhuriyetinin yetkili makamlar tarafndan faaliyetleri kabul edilmi dinlerin
  resm temsilcileri veya din adamlar, kendi dinlerine mensup hkml ve tutuklularla istekleri halinde ve ceza
  infaz kurumunun gvenliini tehlikeye drmemek kaydyla, Cumhuriyet basavclnn izniyle grebilir.
  Milletvekillerinin grmeleri
  Madde 40 Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlarndaki yaam artlarn yerinde grerek tespitlerde
  bulunmak, inceleme yapmak veya hkml ve tutuklular ile grmede bulunmak amacyla yapm olduklar
  istemler, ceza infaz kurumu idaresine bilgi vermek kouluyla yerine getirilir. Milletvekilleri, hkml ve
  tutuklularla ak ziyaret eklinde grebilir.
  Ziyaretlerde konuulacak lisan
  Madde 41 Ziyaret esnasnda grmelerinin Trke yaplmas esastr. Ancak, hkml veya
  tutuklunun Trke bilmemesi veya greceini bildirdii yaknnn Trke bilmediinin tespit edilmesi halinde,
  Trkeden baka bir dilde konumann yaplmasna izin verilir ve konuma kayda alnr. Kaytlarn incelenmesi
  sonucu, konumalarn kurum gvenliini veya kamu dzenini tehlikeye drecek nitelikte bulunmas halinde,
  haklarnda idar ve adl ilem yaplr.
  KNC BLM
  Tutuklular ve Son Hkmler
  Tutuklulara ilikin uygulamalar
  Madde 42 Soruturma evresinde Cumhuriyet savcs, kovuturma evresinde hkim veya
  mahkeme, soruturmann veya davann selameti bakmndan tutuklunun ziyareti kabuln yasaklayabilir veya
  bu hususta kstlamalar koyabilir.
  Yrrlk
  Madde 43 Bu Ynetmelik, yaym tarihinde yrrle girer.
  Yrtme
  Madde 44 Bu Ynetmelik hkmlerini, Adalet Bakan yrtr.

  Bayraklar Bayrak Yapan stndeki Kandr. Toprak Eer Urunda len Varsa Vatandr.

 2. #2
  ye afrin23 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  21 Ocak 2018
  Mesajlar
  25
  Konular
  0
  Ettii Teekkr
  5
  1 mesaja 1 teekkr ald
  Tecrbe Puan
  0
  Arkadalarnla Payla

  Standart Cevap: Savclktan Cezaevi Gr izni Nasl Alnr ?

  faydal bir konu olmu

 3. #3
  Ne Mutlu Trkm Diyene Dnr - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  24 Ocak 2017
  Mesajlar
  5,451
  Konular
  4240
  Ettii Teekkr
  647
  478 mesaja 577 teekkr ald
  Tecrbe Puan
  10
  Arkadalarnla Payla

  Standart Cevap: Savclktan Cezaevi Gr izni Nasl Alnr ?

  teekkrler

  Bayraklar Bayrak Yapan stndeki Kandr. Toprak Eer Urunda len Varsa Vatandr.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gzatan Kullanclar

u anda 90 kullanc bu konuyu grntlyor. (0 kaytl ve 90 misafir)

Bu Konu iin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •