Yarm sensin gzel, yar da benim
Firar etti aklm duy beni beni
Beden senin iin, senindir canm
Aktan deliden say beni beni

Senden ayr durmak zulm ektirir
Dert bama bir bir fidan diktirir
Aklma geldike yalar dktrr
Ceylani perian vay beni beni


Ceylani'nin asl ad Blent Ceylan'dr. Mahlasn soyadndan almtr. Ceylani 18 Eyll 1974 ylnda Sivas'n Gemerek lesi'nin epni Kasabas'nda dodu. Ayn ilenin Bulhasan Ky'ndendir. Buras Emlek Yresi kylerindendir. Babas Bekir, annesi Rukiye'dir. Babas retmen ve uzun yllardr yurtdnda almaktadr.

Kk yalarda Kayseri'ye tand. lk-orta ve lise renimini Kayseri'de tamamladktan sonra Cumhuriyet niversitesi Tp Fakltesi'ni kazand ve Sivas'ta renimine balad. Okul bitirince doktor olarak grevine balad.

Balamaya ilkokul yllarnda merak sald. Babas ona bir balama ald ve kendi kendine renmeye balad. Belli bir kimseden eitim almad. evre kylerindeki ve eski ileleri olan arkla'daki aklarn szlerinden etkilendi. Gerek babasnn Ak Veysel, Ali zzet, Sefil Selimi ile sohbetlerini anlatmas, gerekse trklerini alp sylemesi ondaki istei daha da artrd. iir yazmaya lise yllarnda merak sald. lk yllarda iirlerini bakalarnn mahlasn kullanarak okudu. iirleri ve besteleri bulunmaktadr. Emlek Yresi aklarnn zellii olan irticalen alp-syleme geleneini srdrmektedir. Tek ayak iirlerden ziyade ift ayak iirlere sklkla yer vermitir. Yine kelime ba kafiyeli iirleri bulunmaktadr.