(1096-1099)

-Papa 2.Urban ve Piyer Lermit�in almalar sonucu kalabalk bir ordu hazrland.

-Anadolu�ya ilk gelenler dzensiz gruplard ve 1.Kl Arslan tarafndan yok edilmilerdir.

-Altyzbin kii ile stanbul�a gelen Hallar Bizans hemen Anadolu�ya geirdi.Hallar znik�i kuattlar.

-Kl Arslan bakent znik�i boaltmak zorunda kald.

-Hallar kar baar ile mcadele eden Kl Arslan kalabalk olmalarndan dolay durduramamtr.

-Antakya�y igal eden Hallar,1099�da Kuds� Fatmilerden aldlar.

1. Hal Seferinin SONULARI

-Kuds Hallarn eline geti.

-znik ve Bat Anadolu Hallarn eline geti.

-Anadolu Seluklular znik�i kaybedince Konya�y bakent yaptlar.

-Hallar ellerine geirdikleri Antakya,Urfa,Antep Trabluam,Sur,Yafa,Nablus gibi ehirlerde feodalite rejimine dayanan dukalk ve kontluklar kurdular.

NOT: 1.Hal seferinde Hallar,amalarna ulamlardr.


(1147-1149)

Nedeni: Musul Atabeyi mameddin Zengi�nin 1144�de Urfa�y Hallardan ald.Ardndan Halep ve am�da alnnca Kuds Karl�nn Papa�dan yardm istemesi.

Sefere Katlanlar:Alman mparatoru 3.Konrad ile Fransa Kral 7.Lui ayr yollardan Anadolu zerine sefere ktlar.

Sonular:

-Anadolu Seluklu Sultan 1.Mesud Hallara byk kayplar verdirdi.

-Ordularnn byk ksmn kaybeden iki kral am�a saldrdlar fakat baarl olamadlar.

-Alman mparatoru 3.Konrad bu seferde lmtr.


(1204)

Nedeni: Eyyubilerin Hallar ile mcadeleye devam ederek Filistin�deki Yafa ve sahil eridindeki baz kaleler Eyyubilerin eline gemesi.

Latin mparatorluu�nun Kuruluu(1204): Hallar deniz yolunu kullanmak istediler ve Venedikler ile anlatlar. Bu srada Bizans�ta taht kavgalar bulunuyordu.Aleksi Angelos�un yardm istemesi zerine Papann muhalefetine ramen stanbul�a gelen Hallar, stanbul�u� igal ederek Latin mparatorluu kurdular (1204).

stanbul�dan kaan Bizans soylular znik Rum mparatorluu�nu (1204-1261) ve Trabzon Rum mparatorluu�nu (1204-1461) kurdular.

znik Rum mparatorluu 1261�de Latin mparatorluu�nu ykarak Bizans� tekrar canlandrmtr.

NOT: 4.Hal seferi amacndan sapm Hristiyan bir devlet olan Bizans zerine yaplmtr.