Beeri ve Ekonomik Corafya

Corafyada inceleme alan bakmndan iki byk anabilim dalndan birisini Beeri ve Ekonomik Corafya oluturmaktadr. Beeri ve Ekonomik Corafya insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu ortaya kan olaylar inceler.

Beeri ve Ekonomik Corafya isminden de anlald gibi Beeri Corafya ve Ekonomik Corafya diye ikiye ayrlmaktadr. Beeri Corafya, bir sahadaki nfusu, bunlarn daln, ya cinsiyet, faaliyet kollarna dalm, meskenleri, yerleme tiplerinin ve bunlarda kullanlan malzemeleri incelemektedir. Ekonomik Corafya ise insanlarn geimini temin etmek iin yaptklar faaliyetleri (tarm, hayvanclk ve sanayi), ulam durumunu, madencilik faaliyetlerini incelemektedir.