Devletin kurucusu olan
Timur, 1369 1405 yllar
arasnda yapt seferlerle,
Harezm, Dou Trkistan, ran,
Azerbaycan, Hindistan Delhi
sultanl, Irak, Suriye ve Altn
Orda Devleti ile Osmanl Devletinin topraklarnn
bir ksmna hkim olmutur. Onun fetihleri,
sonular asndan, Trk tarihini olumsuz
etkilemitir. Altn Orda Devleti zerine dzenledii
seferler (1391) bu devletin Krm, Kazan, Km,
Ejderhan, Kasm ve Nogay Hanlklar olarak
paralanmasna neden olurken Moskova
Knezlerinin glenmesini de beraberinde
getirmitir. Bylece, XVI. yzyldan itibaren
Rusyann Kafkaslar ve Kpak Bozkrlarna
doru yaylmas sz konusu olacaktr.

Ankara Savandan sonra lkesindeki
karklklar sebebiyle Anadolu da fazla
kalamayan Timur, lkesine dnd. 1405te
lmnden hemen sonra devlet, Timurun olu ve
torunlar arasnda paylalmtr. Zamanla daha
da g kaybeden bu devlet 1507de yklmtr.