1. Anemilerle lgili:

Demir Eksiklii Anemisi: Halsizlik, yorgunluk, sa dklmesi, trnakta krlma, okul ocuklarnda dikkat eksiklii ve itahszlk en nemli belirtisidir. ocuklarda hzl byme, kadnlarda adet kanamasnn fazla olmas, hamilelik, erkeklerde mide barsak hastalklarna bal geliir. Tans kolaydr. Tedavide azdan iki deerlikli demir haplar kullanlr. Ciddi mide barsak rahatszl olanlarda kas ii veya damardan demir tedavisi yaplabilir. Damardan demir tedavisi 5-7 gn sre ile hastanemizde uygulanabilmektedir. Alerji riski olduu iin hastane artlarnda doktor gzetiminde verilmesi uygundur.B12 Eksiklii: Halsizlik, yorgunluk, unutkanlk, el ve ayakta uyuma en nemli belirtisidir. Vejetaryenlerde, mide rahatszl olanlarda ve baz ilalara bal olarak geliebilmektedir. Tans kolaydr. Hastaln altnda yatan neden bulunduktan sonra tedavi uygulanr. Genellikle tedavi kas iine uygulama eklinde yaplmaktadr.
Folat Eksiklii:

B12 eksiklii benzeri klinik ve laboratuar bulgular vardr. Mutlaka bir nedeni vardr. Eksikliinde anemi yannda huzursuz bacak sendromu ve hamilelerde nrol tp defekti dediimiz sakat doumlara neden olabilmektedir.
Akdeniz Anemisi Taycl:

(Talasemi Taycl = Talasemi Minr = Talasemi Trait): Demir eksikliini taklit eder. Sa dklmesi, trnakta krlma vb bulgulara neden olmaz. Laboratuar bulgular da demir eksikliine benzer. Hastalarn birou yanllkla demir tedavisi alr ama tedaviden fayda grmezler. Hastaln kliniimizde tans yaplmakta ve genetik danmanlk hizmeti verilmektedir.
Hemolitik anemiler :

Ykma bal oluan anemiler: En nemli belirtisi halsizlik, yorgunluk, sarlk, dalak bykl ve gen yata safra kesesinde ta olan hastalarda dnlr. Bu grupta scak tip, souk tip otoimmn hemolitik anemiler, enzim eksiklikleri, herediter sferositoz, orak hcreli anemi gibi hastalklar yer alr. Hastalklarn tans ve tedavisi hastanemizde yaplmaktadr.

Aplastik Anemi:

Kemik iliinde kan hcrelerinin eritrosit, lkosit ve trombosit (beyaz kre, krmz kre ve kan pulcuklarnn) retilememesi sonucu oluan hastalktr. Halsizlik, kanama, ate en nemli belirtisidir. Tehisi kemik ilii biyopsisi ile konulmaktadr. Tedavisinde ila tedavisi ve ilik nakli gerekmektedir. Hastaln tans ve ila tedavisi hastanemizde yaplabilmektedir.
Kronik Hastalk Anemisi:

Kanser, verem, romatizmal hastalklar, bbrek hastalklar, karacier hastal ve eker hastalnn seyrinde grlen anemilerdir. Kanszln nemli bir nedenidir. Bu tr hastalarn tan ve tedavileri kliniimizde yaplmakta, altta yatan hastala ynelik tedaviler yaplabilmektedir. Kan ok dk olan hastalara gzlem eklinde veya yatarak kan transfzyonu yaplabilmektedir.
2. Kanamal Hastalklar

 • Kanama diyatezi/eilimi hastalklar doutan olabilecei gibi sonradan da geliebilmektedir. Bu hastalarda en nemli belirtiler;
 • Petei (toplu ine ba eklinde kanama),
 • Purpura (2-3 mm kanama),
 • Ekimoz (byk morluklar),
 • Burun kanamas,
 • Di eti kanamas,
 • Bayanlarda mens kanamalarnn sre ve miktar olarak fazla olmas (7 gnden uzun, 7 petten fazla kirlendirme, ocuk bezi kullanma, yataa decek kadar kanama olmas),
 • Mide, barsak kanamas,
 • Snnet, di ekimi sonras kanamann durmamas,
 • Eklem ii kanama,
 • Kas ii kanama,
 • Cerrahi sonras ve bir yeri kesildiinde kolay durmayan kanamalardr.

Bu tr belirtisi olan hastalarn ilerde balarna bir sorun geldii zaman sknt ekmemesi iin aratrma yaptrmasnda fayda vardr.
Bu grupta hemofili, Von-Willebrand hastal, trombositopeni trombosit fonksiyon bozukluu ile ilgili testler de yaplabilmektedir.
3. mmn Trombositopeni (TP)

ocuklar, genler ve bayanlarda sk grlr. Ani balayan petei, purpura, ekimoz ve burun kanamas, di eti kanamas ile balar. Sebebi belli deildir. Kanda trombosit saysnn (kan pulcuklarnn) dk bulunmas en nemli belirtisidir. TP tan ve tedavisi hastanemizde yaplmaktadr. Hastaln ncelikli tedavisi kortizol tedavisidir. Tedaviye direnli olgularda hastanemizde hasta operasyona hazrlanmakta ve laparaskopik (kapal yntem ile) splenektomi yaplabilmektedir.
4. Herediter Trombofili: (Phtlama Eilimi)

Genetik olarak phtlamaya meyil oluturan hastalklardr. 45 yandan kk, arteriyel veya venz (atar damar veya toplardamar) tkankl olanlar, beyin damarnda tkanklk olanlar, fel geirenler, gz damarnda tkanma ve grme kayb olanlar, kalp damarlarnda tkanma olan ve buna bal kalp krizi geiren hastalar, vcutta beklenmedik yerlerde phtlamaya bal tkanmas olanlar, yumurtalk damarlar, kavernz sins trombozu, kolda tromboz, akcierine pht atan (pulmoner emboli) hastalarda ve EN NEMLS K VEYA DAHA FAZLA DK YAPAN VE NEDEN BULUNAMAYAN HASTALARDA MUTLAKA HEREDTER TROMBOFL ARATIRILMALIDIR. Dn veya hamile kalamamann nedeni rahim damarlarnda phtlama olumas sonucu rahmin iyi kanlanamamas olabilmektedir. Bu da dllenmi yumurtann iyi tutunamamasna, tutunsa bile beslenemedii iin dmesine neden olmaktadr.
Herediter trombofilisi olan hastalarda phtlama uzun sre oturma, uak yolculuu, ameliyat sonras ve doum kontrol hap sonras sk gelimektedir. Bu tr hastalarda mutlaka genetik olarak phtlamaya meyil olup olmad aratrlmaldr. Hastanemizde doutan phtlamaya meyil oluturan faktr V Leiden, Protrombin gen mutasyonu, MTHFR gen mutasyonu, PAI-1 gen mutasyonu, protein C, antitrombin III dzeyleri llebilmektedir. Gebelik ve trombofilisi olan hastalar jinekoloji uzmanlarmzla birlikte sk ekilde takip edilmekte, tedavileri ve takipleri yaplabilmektedir.
5. Akut Lsemi

AML (akut myeloid lsemi) ve ALL (akut lenfoblastik lsemi) diye iki gruba ayrlr. AML yetikinlerde, ALL ocuklarda sk grlr. Sebebi belli deildir. Akam salam yatp, sabah akut lsemi ile uyanan vakalara rastlanmtr. En nemli belirtisi ksa srede ortaya kan halsizlik, solukluk, yaygn kanama ve drlemeyen atetir. Tam kan saymnda lkosit yksek, hemoglobin ve trombosit dk ise phelenilir. Tedavi edilmezse 1-2 ayda lmle sonulanabilmektedir. Hematolojinin en ar hastaldr. Hasta, aile, hekim iin ok zorlu bir sretir. Hastanemizde hastaln tan ve tedavisi yaplmaktadr. (Kemik ilii nakli gerekli olan hastalarda ilik nakli yaplamamakta, bu tr hastalar uygun merkezlerle grlerek ynlendirilmektedir.)
6. Kronik Lsemiler (KML (kronik myeloid lsemi) ve KLL ( kronik lenfoid lsemi)):

KML ve KLL yava seyirli lsemilerdir.

KML
40-50 yalarnda grlr. Halsizlik, yorgunluk, zayflama ve dalak bymesi en nemli belirtisidir. Yaplan testlerde lkosit says ok yksek, trombosit says da hafif yksek ise phelenilir. Hastaln tans genetik olarak kemik ilii veya periferik kandan alnan kanda Philadelphia kromozomunun pozitif olduunun gsterilmesi ile konur. Hematoloji alannda genetik ifresi zlm ve kesin tedavisi olan bir hastalktr. Hastaln kliniimizde tans konup, tedavi ve takipleri yaplmaktadr.

KLL 60-70 yalarnda grlr. Genellikle tesadfen rutin kan saymlarnda lkosit says yksek, hemoglobin ve trombosit says normal olan hastalarda periferik yaymada lenfosit hakimiyeti varsa phelenilir. En nemli ikayetler vcutta yaygn bezeler, dalak bykl, sk akcier infeksiyonudur. Hastalk yava seyirlidir. Hastaln 5 evresi vardr. Ortalama hastalk baladktan 10 yl sonra tedaviye balanr. Evre 4 veya 5 olan hastalarda tedavi verilir. Tedavide her geen gn umut verici gelimeler olmakta yeni ilalar piyasaya kmaktadr. Hastaln tan ve tedavisi kliniimizde yaplmaktadr.
7. Esansiyel Trombositoz

50-60 ya bayanlarda sk grlmektedir. En nemli belirtisi avu ii ve ayak tabanlarnda ar ve kzarklktr. Halsizlik, yorgunluk, zayflama, ate, phtlama, nadiren kanama ve dalak bykl grlebilir. Yaplan testlerde kanda trombosit saysnn milimetre kpte 600 binin stnde olduu zaman phelenilir. Hastaln tans kemik ilii incelemesi ile konur. Tedavisi ila tedavisidir. Hastaln tan ve tedavisi kliniimizde yaplmaktadr.
8. Lenfomalar

Her yata grlmektedir. Ama ya arttka grlme skl artmaktadr. Hastaln iki alt grubu vardr. Hodgikin Hastal ve Non Hodgikin lenfomadr (NHL). NHL daha sk grlmektedir. Hastaln en nemli belirtisi lenf bezlerinde bymedir. Lenf bezlerindeki byme ani ortaya kar. Aylar ierisinde nohut byklnden bir patetes byklne ulaabilir. Byme hz kiiden kiiye deiir. Zaman iinde hem bykl hem says ve hem de grld yerler artar. En sk sol boyun blgesinde ortaya kar. Ama koltuk alt, kask, karn ii, gs boluundaki lenf bezlerinden de balayabilir. Lenf bezlerindeki bymeye elik eden en nemli semptomlar; ate, gece terlemesi, zayflama ve kantdr. LDH ykseklii, sedim ykseklii, eozinofil art nemli bulgulardr. Kesin tan lenf bezinin tamamen karlmas ile konur. ne biyopsisi yanltcdr ve srenin uzamasna neden olabilir. Tany patoloji belirler. Patalojiden gelen Hodgikin Hastal veya NHL oluuna gre tedavi deiir. Hastaln bir ok alt tipi bulunmakta, tedaviler bunlara gre deimektedir.
9. Multipl Myelom

Her yata grlebilse de arlkl 71 ya st hastaldr. En nemli belirtisi bel ars, sebebi aklanamayan kemik krklardr. Anemiye ait halsizlik yorgunluk, bbrek yetmezlii, sk infeksiyondur. Serum kalsiyumu yksek iken alkalen fosfataz normal olanlarda, hipervizkozite bulgular (ba ars, ba dnmesi, kula nlamas, grme kayb) laboratuarda eritrosit sedimantasyon hz 100 mm/s stnde olanlarda, globulin dzeyi albumin dzeyinden yksek olanlarda phelenilir. Hastaln tans kemik ilii biyopsisi ve idrarda veya kanda immnfiksasyon elektroforezi ile konur. Tedavisinde 70 yan altndaki hastalara 4 kr ila verilir. Daha sonra otolog kemik ilii nakli yaplr. Hastaln klinikte tan ve tedavisi yaplmaktadr. (lik nakli gereken hastalar ilgili merkezlerle grlerek ynlendirilmektedir.)
10. Myelodisplastik Sendromu

Hematolojinin en zor alanlarndan biridir. Yal hastalarda sebebi aklanamayan makrositer anemisi olan her hastada phelenilir. Hastann tam kan saymnda, periferik yayma ve kemik iliinde her trl hcreye rastlanabilir. Hastaln klinik seyri ok farkllk gstermektedir. Yllarca hibir sorun olmadan yaayan hastalar olduu gibi aylar ierisinde AML veya ALL dnen hastalar olabilir. Hastaln nasl seyredeceine dair belirli klavuzlar yol gsterici olmaktadr.