zne insandr..
zet insandr..
Mucize insandr..
nsan olmadan; ne sevi / ne Musevi / ne de Muhammedi olmann bir anlam yoktur.....
__O halde insan olmann gerei bata olmak zere "slamn imannn belirtisi ve ibadetlerinin esas;
* Zulme kar kmaktr..
* Zalimlere isyan etmektir..
* Mazlumlara kimlik sormamaktr..
* Adaleti ayaa kaldrmaktr..
* Uaklk zilletine boyun ememektir. slam Dininin evrensel bir din olduunun kant da budur.
Saim Akay