DHYANA

ki tip meditasyon eidi vardr:
  • Saguna Meditasyonu: Somut objelere yaplan meditasyondur. Somut objelere yaplan meditasyona rnek olarak mum nn gzler kapalyken gz nne getirilmesi verilebilir. tratak gzlerin bir objeye dikilmesidir, gzler kapatldktan sonra bu objenin gzde canlandrlmaya allmas ise somut meditasyondur.
    Bunun dnda, gzel bir doa manzarasnn veya okyanusun gznzde canlandrlmas da Saguna meditasyondur.
  • Nirguna Meditasyonu: Soyut meditasyondur. rnein Tanr'nn sonsuz sevgi, efkat, vb zelliklerinden bir tanesi seilerek yaplan meditasyondur. Ya da bu dnyann bir ilizyon olduunun, gerek olan tek eyin saf bilin olduuna konsantre olunmas da Nirguna meditasyondur.

Bu iki meditasyon tipinin sonu hep tekrar ettiim gibi, ayn yere kan farkl yollardr. Bu yollardan hibiri dierinden stn deildir. Bu nedenle, kendinize en uygun olann sein.
Mantra Meditasyonu: Mantra'lar Sanskrite heceler, kelimeler ya da cmlelerdir. Sesin yayd titreim bir enerjidir ve kii, bir mantrann tekraryla bu titreimden faydalanp daha yksek bir bilince ulamay hedefler.

  • eit Mantra vardr:
  • Saguna Mantra : Mutlak olann zelliklerini ierir.
    Sivenanda'nn bu mantraya verdii rneklere bakalm: Ram (Rahm diye okunur), Sita (Siitah diye okunur), Shyam (iyam diye okunur), Radha (rahdah diye okunur), Om Namah Sivaya (ohm nah mah ivay-ah diye okunur) vb.
  • Nirguna Mantra : soyut mantralardr. Yine bir ka rnek vermek gerekirse; Om (ohm diye okunur) ve soham (soh-ham diye okunur).
  • Bija Mantra : Tohum matralardr, Om mantrasnn suretleridir ve elli ilksel sesten tremitir.


Om mantrasnn nasl sylendiine bir bakalm:
1. aama:
ncelikle dudaklarnz ayrk derince bir nefes aln. Nefesinizi hzla aznzdan verin. Nefes verirken kardnz "oooo-h" sesine dikkat edin.
2. aama:
imdi mantray syleyebilirsiniz. Srtnz dik oturun. Dudaklarnz ayrk, derince bir nefes aln ve nefesinizi hzla verirken "ooooh" sesini karmaya balayn. Cierlerinizde hava kalmayana dek bu sesi karmaya devam edin. Havanz tamamen tkendiinde aznz kapatn ve ayn sesi karmaya devam ettiiniz halde dudaklarnz kapal olduundan kan sesin "m" sesini almasn izleyin.
Bu mantray bu ekilde be dakika kadar tekrar edin.

Mantra meditasyonlarnn aamalar:
Mantray sylerken farkl yollar deneyebilirsiniz. Geleneksel olarak mantra tekrar aada belirtilen aamalarla tekrar edilir. Manray renme safhasndayken, renci, bir aamadan dierine, mantraya hakim olduka gn be gn geilebilir. Mantra iyice kavrandktan sonra ise, tek bir meditasyon srasnda kademesel olarak birinci aamadan balayarak, nc aamaya geilebilir.


1. Vaikhari Japa: Mantra sesli olarak sylenir.
2. Upamsu Japa: Mantra sadece syleyenin duyabilecei bir fsltyla sylenir.
3. Manasik Japa: Mantra isel olarak (sessizce zihnen) tekrar edilir.

Alntdr