SAMADHISamadhi, birlik bilincine varmak olarak aklanabilir.
Tm ikiliklerin, yani zne ve nesnenin ortadan kalkarak "Bir" olduu; meditasyon yapan ile meditasyon yaplann tek olduu, bireysel benliin evrensel bilin ile birletii durumdur.


Bu bilin durumundayken, evrene, evrensel yasalara sadece inanmazsnz, tm bunlar "bilirsiniz". Bhagwan Shree Rajneesh, Sessizlii Dinlemek adl kitabnda, "Hissettiiniz zaman birlii duyumsarsnz. Dndnz zaman blmeye balarsnz." demektedir.


Samadhi, tpk daha nceki blmler iin de bahsettiimiz gibi anlk bir durumdan ziyade bir sretir. Bu sre iinde yolumuza kabilen bir ok Siddhi yani insan st gcn olduu sylenir.
Geleneksel olarak, gerek olduklar ve herkes tarafndan ulalabilir olduklar sylenen bu Siddhi'lerden bazlarna bir gz atalm:


8 Byk Siddhi'ler:


Anima: Yogi, bedenini diledii kadar kltebilme yeteneine sahiptir.
Mahima: Yogi, bedenini diledii kadar bytebilme yeteneine sahiptir.
Laghima: Yogi, bedenini diledii kadar hafifletebilme yeteneine sahiptir.
Garima: Yogi, bedenini diledii kadar arlatrabilme yeteneine sahiptir.
Prapti: Yogi, bulunduu yerden en uzaktaki cisimlere bile dokunabilme yeteneine sahiptir. (Yldzlara, gnee vb. dokunabilir.)
Prakamya: Yogi, kendini grnmez yapabilme yeteneine sahiptir.
Vaitvam: Yogi, vahi hayvanlar uysallatrma yeteneine sahiptir.
Iitvam: Yogi, ilahi gce sahiptir. Bylelikle bir ly bile diriltebilir.
26 kk Siddhi'den bir ka:


Yogi, alk ve susuzluktan etkilenmeme yetisine sahiptir.
Yogi, scak-souktan etkilenmeme yetisine sahiptir.
Yogi, gelecei grebilme (durugr) yetisine sahiptir.
Yogi, kendi isteiyle hayatn sonlandrma yetisine sahiptir.
Yogi, simya yeteneine sahiptir. (Simya, deersiz ****lleri altna evirme gcdr.)
Yogi, levitasyon yeteneine sahiptir. (Levitasyon, Yogi'nin yerekimini yenerek meditasyon srasnda fiziksel bedenini yerden ykseltmesi durumudur.) ... vb
Bu Siddhi'lerin, Yoga'nn asl amac olmad iin, Yoga yolunda ilerleyenler iin bir tuzak olduunu, ve bu glerden bazlar elde edilse bile bu yeteneklerin fazla stnde durmadan yola devam edilmesi gerektii, nk bu tip sptil gler de tpk maddesel hayattaki herey gibi bizde bamllk ve zdelemeye yol aarak geliimimizi durdurduklar ya da yavalatklar sylenir.


Tm bu yolun sonunda ulalan ise sonsuz mutluluk, huzur ve hazdr.