niversite snavlarna hazrlanan ve Sosyoloji blmn semeyi dnen adaylara bu meslek hakknda bilgileri, puanlarn ve meslein gelecei hakknda bilgileri derledik. te Sosyoloji Blm Meslei hakknda bilgiler :
Sosyoloji Blm Tantm:
Blmde toplumsal davranlar, olaylar ve olgular hemen tm ynleri ile incelenerek, toplumsal kurumlarn kkenleri, gelimeleri, ilevleri ve birbirleriyle olan ilikileri konularnda eitim ve aratrma yaplr. Mezunlar sosyolog nvan ile alrlar. Sosyologlar, aile, sululuk, nfus bilim (demografi), endstri ve tarm sorunlar, ky-kent yerlemeleri, sosyal ekoloji, siyaset hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaabilirler. lkemizde sosyologlar niversitede retim yesi olarak ve Dpt, Bayndrlk ve skan Bakanl, Tarm Orman ve Ky leri Bakanl, Trt ve kamu iktisadi kurulularnda uzman, danman ve aratrc olarak almaktadrlar.
Programn Amac: Sosyoloji programnn amac, toplumsal kurumlar, bunlarn kkeni, gelimesi, ilevi ve birbirleriyle ilikileri konusunda alacak elemanlar yetitirmek ve aratrma yapmaktr.


Programda Okutulan Belli Bal Dersler: Sosyoloji blmnde genel sosyoloji ve metodoloji, kurumlar sosyolojisi, uygulamal sosyoloji, sosyometri, sosyoloji tarihi, sosyal deime, ky sosyolojisi, psikoloji, felsefe, ekonomi, hukuk, bilgisayar, istatistik ve yntembilim dersleri okutulur.
Gereken Nitelikler: Sosyoloji alannda almak isteyenlerin iyi bir gzlemci olmalar, aratrma verilerini yorumlayabilmek iin soyut ve analitik dnme ve dncelerini sz ve yaz ile aktarabilme yeteneklerine sahip olmalar gerekir. Sosyoloji programna girmek isteyen bir kimsenin, sosyoloji yannda Trke, tarih, corafya, felsefe ve psikolojiye arlk vermesi gerekir. Ayrca, amzda birok sosyal bilimlerde olduu gibi sosyolojik yntemleri uygulamak iin de matematik gerekmektedir. Bu nedenle sosyolojide yetimek isteyen bir kimsenin matematie de nem vermesi ve bu alanda bilgi sahibi olmas zorunlu grnmektedir.
Mezunlarn Kazandklar nvan ve Yaptklar ler: Sosyoloji blmn bitirenler Sosyolog nvan ile grev yapmaktadrlar. Sosyologlar, toplumda, grup yaants sonucu ortaya kan sosyal ilikileri, toplumsal kurumlarn kkenini ve geliimlerini belirleyen ilke ve kurallar,tarihsel belgeleri inceleyerek, gzlem ve grme gibi yntemlerle sahada aratrmalar yaparak ortaya karmaya alrlar; eitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanlar iin toplum yaps hakknda bilgi toplar ve bunlar yorumlarlar. Sosyologlar, aile, sululuk, nfusbilim (demografya), endstri ve tarm sorunlar, ky-kent yerlemeleri, sosyal ekoloji,siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaabilirler
alma Alanlar: lkemizde sosyologlar niversitelerde retim yesi olarak ve DPT, Bayndrlk ve skn Bakanl, Orman, Tarm ve Ky leri Bakanlklar, TRT ve kamu iktisadi kurulularnda uzman, danman ve aratrmac olarak almaktadrlar. Trkiye gibi hzl bir toplumsal deime ve gelime srecinde bulunan bir lkede,toplum planlamas ve yaplan hizmetlerin sonularnn izlenmesi iin sosyologlarn almalarna gereksinme vardr ve bu giderek daha iyi anlalmaktadr. Sosyoloji blm rencileri felsefe ve psikoloji alannda da yeterli dzeyde eitim grdkleri ve retmenlik sertifikas aldklar takdirde orta dereceli okullarda felsefe grubu retmeni olarak grev alabilirler.
Sosyoloji Nedir, Sosyoloji Ne Yapar, Sosyoloji Maalar, Sosyoloji mkanlar, Sosyoloji alma Alanlar, Sosyoloji Meslei Hakknda Bilgiler, Sosyoloji Blmnn Gelecei, Sosyoloji Blmn Seecek Olanlarda Nasl zellikler Olmal, Sosyoloji Blm Tercih Edilir mi, Sosyoloji Tantm, Sosyoloji Kazan Durumu ve Olanaklar, Meslek Rehberi, Sosyoloji Mezunlar Ne Yaparlar , Sosyoloji Mezun Olduktan Sonra mkan Nerede alrlar, Sosyoloji Bulma Durumu