alma Ekonomisi ve Endstri likileri Blmmz, alma yaamn sosyal, ekonomik ve hukuki bak asyla hem makro hem de mikro lekte ele alarak inceler. Bu dorultuda, alma Ekonomisi, Endstri likileri, nsan Kaynaklar Ynetimi, Sosyal Politika, ve Sosyal Gvenlik Hukuku ana bilim dallarndan oluur ve akademik aratrmalara arlk verir.alma Ekonomisi ve Endstri likileri disiplininin varlk nedenini oluturan toplumsal gereksinme, sosyal sorunlar kontrol altna almak zere, sosyal risklerin ve sosyal sorunlarn belirlenmesi, incelenmesi ve zm nerilerinin gelitirilmesidir. Bu dorultuda, alma Ekonomisi ve Endstri likileri Blmmz, alma yaamn ve ilikilerini sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimlerin eitli disiplinlerinin salad bilgi birikiminden yararlanarak inceler, ve recilerimize bu alanlarda analitik bir bak as kazandrmay ve mevcut olan sorunlarn zmne ynelik politikalar gelitimeye yetisi kazandrmay amalar. Bu ama dorultusunda, rencilerimiz, alma ekonomisi, sendikalarn ekonomik ve toplumsal ilevleri ve tarihi, i hukuku ve sosyal gvenlik, sivil toplum rgtlerinin yaps ve ilevleri, endstriyel demokrasi, gelir ve servet dalm, kentleme ve konut politikalar, Trkiyenin ekonomik ve sosyal yaps, kooperatifilik, alma sosyolojisi ve psikolojisi, uluslararas sosyal politika gibi uzmanlk alanna zg dersler alrlar.alma Ekonomisi ve Endstri likileri Blm mezunlarnn nemi kreselleen ve eitlenen igcne paralel olarak artmaktadr. Bu blm mezunlar iin sendikalarda ve kamuda (idari hakim, alma mfettilii vb.) insan kaynaklar ynetimi alannda ise irketlerde, alma alanlar bulunmaktadr.