niversite snavna hazrlanan ve letme blmn seecek adaylara bu meslek hakknda bilgileri, puanlarn ve meslein gelecei hakknda bilgileri derledik. te letme Blm Meslei hakknda bilgiler: letme / letme Bilgi Ynetimi / letme Ekonomi letme, mal ve hizmet reten kurumlarda verimi artrmak iin planlama, retim, ynetim, denetim, para kaynaklar, muhasebe, sat, pazarlama konularnda bilgi ve beceriye sahip yneticiler yetitiren bir blmdr. letme Bilgi Ynetimi Blm, kendilerine ynetici olarak kariyer izmek isteyen rencileri, gnmz i dnyasnn ihtiyalarna cevap verebilecek nitelikte, gl teorik bilgisinin yan sra biliim teknolojileri ve bilgi yne- timi konularnda donanml, etkin iletiim becerilerine sahip ve bu donanmlarn setikleri kariyerlerinde kullanabilecek ynetici adaylar yetitirmek amacyla eitim ve aratrma yapan bir blmdr. Ayrca, Ekonomi ve letme blmlerinde okutulan derslerle genelde ortaklk gsterir. renciler, letme lkeleri, letme ve Ynetimde Gncel Sorunlar, letme Ekonomisi, Stratejik Ynetim I II, Mikro ve Makro Ekonomik Kuram, Uluslararas Ekonomi, Ekonometri gibi dersleri alrlar. letme Ekonomi Blm ile her iki dalda da eitim ve aratrma yapan bir blmdr. alma Alanlar letmeciler kamu veya zel sektre ait iletmelerde (fabrika, banka, sigorta, maden, reklamclk gibi mal ve hizmet reten iletmelerde) alt iletmenin sahip olduu para, insan gc, ara ve gereten en verimli ekilde yararlanmak iin alma dzenini planlar ve almalar denetler. Bunun iin planlama, rgtleme, ynetme ve denetleme gibi genel grevler yannda, rnn iyiletirilmesi, retimin artrlmas ve rnlerin sat iin planlar yapmak, kuruma parasal kaynak salamak ve kurumun maddi olanaklarn en ekonomik biimde datmak, kurumun insan gcn en verimli olacaklar alanlarda altrmak ve en uygun elemanlar ie almak gibi grevler yaparlar. Mal ve hizmet reten her trl kurum ve kuruluta planlama, ynetme ve denetleme alanlarnda alabilecekleri iin i bulma olanaklar genitir. letme Ekonomi mezunlar aratrmac, yeminli mali mavir, muhasebe ve finansman mdr, banka yneticisi, kamu ve zel sektrde broker ve dealer gibi grevler iin ideal birer aday olurlar. Meslein Gelecek 10 Yldaki Durumu: Mezun saysnn fazla olmas dezavantaj olsa da, srekli deien ve karmaklaan i dnyasnn gereksi- nimini karlamak iin, ada iletmecilik tekniklerini zmsemi, alannda uzman yneticilere duyulan ihtiya gelecekte de devam edecektir. Meslein gerektirdii zellikler: Saysal dnme yeteneine sahip olmas Matematik ve Sosyal Bilimlere ilgi duymas Planlama ve uygulama yeteneine sahip olmas Fikirlerini bakalarna aktarabilmesi, ikna gcne sahip olmas Bakalar ile ibirlii halinde alabilmesi Baarma gdsne sahip olmas, ileri grl ve yaratc olmas nsanlarla iyi iletiim kurabilmesi, sabrl, anlayl, hogrl olmas, insan ihtiyalarna kar duyarl olmas Zaman iyi kullanabilmesi Sorumluluk duygusuna sahip olmas gerekir.